Karika Márk Martin 2030 Érd, Katalin utca 3/A. szám alatti lakos lakcímrendezési ügyébenÉrd Megyei Jogú Város Jegyzője, mint elsőfokon eljáró hatóság meghozta a 4/44618/22/2018. iktatószámú határozatot.

A határozat közlése Karika Márk Martin részére nem lehetséges, ugyanis valós lakóhelye/tartózkodási helye nem ismert.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontja és e) pontja alapján közlöm, hogy a 4/44618/22/2018. iktatószámú határozatot Karika Márk Martin törvényes képviselője vagy meghatalmazottja

 

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Általános igazgatási ügyek

2030 Érd, Alsó u. 3. fszt. 2. számú irodájában

megtekintheti, illetve átveheti

(ügyfélfogadás: hétfőn 13.00-18.30, szerdán 8.00-12.00, 13.00-16.30).

 

Kérem, hogy jelen hirdetményt 2019. január 7. naptól 2019. január 23. napig kifüggeszteni szíveskedjen.

 

 

Érd, 2018. december 20.  

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébetjegyző nevében és megbízásából eljáró:

 

 

Bihari Viktória

ügyintéző