Ifjúsági Szabadidos és Tanácsadást Szolgáltató Klub

Tevékenysége:
A gyermekeknek és fiataloknak az egészséges személyiségfejlodéséhez és a társadalmi integrációhoz való hozzásegítése, a veszélyezettség megelozése, társadalmi devianciák kialakulásának prevenciója.

Feladatai:

    * Információk begyujtése és átadása, ügyintézésben történo segítségnyújtás.
    * Életvezetési, jogi, pszichológiai tanácsadás.
    * Segíto beszélgetések, családi kapcsolatok erosítése, kapcsolatkészségek javítása, fejlesztése.
    * Konfliktuskezelés, kommunikációs készségek fejlesztése.
    * Azonos problémával küzdo gyerekek és fiatalok részére önsegíto csoportok létrejöttének elosegítése.
    * Pályaválasztás és munkavállalás, továbbtanulás orientációjának segítése.
    * Mentálhigiénés eszközökkel prevenció, párkapcsolati, egészségügyi, szenvedélybeteg és szexuális felvilágosítás.
    * Felkészíto és felzárkóztató programok, korrepetálások, felvételi elokészítok.
    * Személyiségfejlodés elosegítése, reális önértékelés, identitás kialakulásának elosegítése, kortárscsoportok támogatásával.
    * Érdekképviselet megszervezése.
    * Internet-hozzáféréssel a tanulmányok támogatása.
    * Közösségépíto és fejleszto programok szervezése.
    * Szabadidos, kulturális és sportrendezvények szervezése (ping-pong, csocsó, darts, társasjátékok, vetélkedok, filmklub, olvasó kuckó, kirándulás, versenyek, életmódnapok, alternatív mozgásos programok, múzeumlátogatások stb.)

Az ifjúsági klub egyes szolgáltatási formáit, azok rendszerességét az igény határozza meg. A klub muködésével mód nyílik a napi kapcsolattartásra, ami a gyermekeknek és fiataloknak a felmerülo problémáikra egy közvetlenebb, bizalmasabb lehetoséget biztosít az itt dolgozó kollegák állandó jelenlétével.

Az ellátottak köre:
Elsosorban a 12-24 év közötti gyermekek és fiatalok, de minden hátrányos helyzetu fiatal felnott.

A szolgáltatás igénybevételének módja, feltételei:
A szolgáltatás a Szociális Gondozó Központ Gyermekjóléti Központjának telephelyeként muködik. Az intézmény nyitott, igénybevétele feltételhez nem kötött. A szolgáltatás térítésmentesen veheto igénybe, nyitva tartásának idopontját a házirend tartalmazza.

Kapcsolattartás:

    * Családsegíto Szolgálat
    * Nevelési Tanácsadó
    * Közoktatási Intézmények
    * Muvelodési Intézmények
    * Munkaügyi Központ
    * Egészségügyi Intézmények
    * Civil szervezetek és társadalmi csoportok

Nyitva tartás:
Hétfotol-péntekig: 14-20 óra között