Ahhoz, hogy a minosített elektronikus aláírással jelenleg nem rendelkezo ügyfelek számára is lehetoség nyíljon az elektronikus közigazgatási ügyintézésre, illetve az elektronikus szolgáltatások igénybevételére, ügyfélkapu létesítése céljából bármely okmányirodában regisztráltathatja magát. Az ügyfélkapu megnyitása azt a célt szolgálja, hogy az ügyfél – a regisztrációs eljárást követoen – egyedileg azonosított módon léphessen kapcsolatba a központi rendszer útján az elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel, így ennek segítségével például lehetosége lesz adóbevallását elektronikus úton benyújtani az illetékes adóhivatal felé. Az alábbiakban néhány mondatban szeretnénk leendo ügyfeleinket tájékoztatni az ügyfélkapu megnyitásához szükséges regisztrációs eljárás menetérol, valamint az ahhoz szükséges benyújtandó dokumentumok körérol.

A regisztrációs eljárás kérelemre indul, amelyet személyesen, vagy elektronikus úton lehet benyújtani.

1.Személyes regisztrációra a minosített elektronikus aláírással nem rendelkezo ügyfelek vonatkozásában és csak abban az esetben kerülhet sor, ha az ügyfél hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez. A személyes regisztráció során a kérelmet írásban – a kormányzati portálról elérheto – Regisztrációs Adatlap elozetes kitöltésével, vagy szóban lehet eloterjeszteni bármely(!) okmányirodában, vagy a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalban. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az elektronikus urlap kitöltése és okmányirodánkba történo eljuttatása nem elegendo az ügyfélkapu megnyitásához, hiszen a regisztráció az ügyfél személyes azonosítását követoen történhet meg!

A személyes ügyintézés során az ügyfélnek igazolnia kell személyazonosságát, ezért az alábbi okmányok bemutatására van szükség:

-Személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy 2001. január 1-je után kiállított vezetoi engedély,
-Külföldi ügyfél esetén útlevél, valamint – ha azzal rendelkezik – a magyarországi tartózkodásra jogosító engedély,
-EGT tagállamok állampolgárai esetén útlevél, vagy más személyazonosításra alkalmas okmány.

A regisztrációhoz az is szükséges, hogy az ügyfél rendelkezzen elektronikus levélcímmel, amelynek érvényességét nyilatkozatával kell, hogy igazolja.

2.Amennyiben az ügyfél elektronikus aláíró eszközzel rendelkezik, az ügyfélkapu nyitásához szükséges kérelmét legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírásával ellátott elektronikus dokumentumban is benyújthatja – az ilyen ügyfelek esetében személyes ügyintézésre nincs szükség.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az ügyfélkapu létesítése díjmentes.

Egy felhasználó több ügyfélkapu létesítését is kezdeményezheti az elso megnyitásával azonos módon, azonban míg az elso ügyfélkapu létesítése a fentiek szerint díjmentes, úgy a további ügyfélkapu megnyitása már díjköteles, így a 2.200,- forint regisztrációs díjat – okmányirodánkban található – önkormányzati csekken kell megfizetni. A regisztrálni kívánó könyvelok, adótanácsadók figyelmét felhívjuk, hogy egy ügyfélkapun keresztül is tudják több ügyfelük adóbevallását benyújtani, e célból tehát nem szükséges több ügyfélkaput létesíteni!

A regisztrációs eljárás az ügyfélfogadási idoben történik, az ügyintézés idopontjának lefoglalása az eddigi okmányirodai eljárásnak megfeleloen történhet telefonos idopont-egyeztetés és bejelentkezés, elektronikus úton történo idopontfoglalás, avagy személyes bejelentkezés alapján.

Az ügyfélkapu megnyitásával kapcsolatos további információkról kérdéseikre Okmányirodánkban kaphatnak felvilágosítást.


Dr. Bartus Krisztina
Okmányiroda vezetoje