A napirend megszavazása után elsőként a bizottságok nem képviselő tagjainak megválasztására, majd a megválasztott tagok eskütételére került sor. Ezt követően a Közgyűlés az ÁFA-kulcs mértékének változásával érintett rendeleteket módosított. Elfogadta a Közgyűlés a város pénzügyi likviditásának helyreállítása érdekében tett polgármesteri javaslatokat. Utólagosan hozzájárult a testület pályázat benyújtásához az egészségügyi ellátórendszer struktúra-átalakításának támogatására. Elfogadta a Közgyűlés a Szakorvosi Rendelőintézet önkormányzati biztosi feladatainak ellátására kötött szerződés megszüntetésére vonatkozó javaslatot is.

 

 

A Közgyűlés döntésével kötelezte a polgármestert, vizsgálja meg  a városi Sport- és Rendezvénycsarnokra vonatkozó megállapodások, szerződések megszüntetésének jogi lehetőségét.
Ezt követően sor került tagok delegálására a Megyei Jogú Városok Szövetségében működő, állandó bizottságokba, megválasztották a Pest Megyei Közgyűléssel való együttműködéshez szükséges Egyeztető Bizottság új tagjait, továbbá létrehozták az új Közbeszerzési Bizottságot.

A nyilvános ülés utolsó napirendje a leköszönő főállású alpolgármester juttatásának megállapítása volt.
A Közgyűlés következő, rendes ülését 2006. november 23-án, 10 órától tartja.