Az Oltóponton kizárólag t é r í t é s k ö t e l e s körbe tartozó oltás adható!

A védőoltásban részesíthető személyi kör:-

 • egészséges

 • 18 éven felüli magyar állampolgárok, illetve

 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény hatálya alá tartozó azon személyek, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolják,

 • a tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek,

 • a bevándorolt, letelepedett vagy befogadott harmadik országbeli állampolgárok,

 • a menekült és menedékes státuszúak.

A személyazonosság az alábbi dokumentumokkal igazolható: TAJ-kártya, vagy a személyazonosságot igazoló irat, lakcímkártya, tartózkodási kártya, regisztrációs igazolás, állandó tartózkodási kártya, tartózkodási engedély, nemzetközi tartózkodási engedély, letelepedési engedély, nemzeti letelepedési engedély, 3 hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító vízum, EK letelepedési engedély, menekült igazolvány, továbbá minden olyan magyar hatóság által kiállított igazolás, mely tanúsítja, hogy az igazolás címzettje jogszerűen tartózkodik 3 hónapot meghaladóan a Magyar Köztársaság területén.

 1. Az Oltópont 2009. november 27-től december 22-ig a szakrendelő földszintjén a Háziorvosi- és az Ortopédiai szakrendelés közötti helyiségben működik. Ez alatt az idő alatt hétfőtől péntekig, az intézet rendelési idejében fogadja az oltásra jelentkezőket.

 2. A H1N1 védőoltásért 3.000 Ft/fő térítési díjat kell fizetni.

 3. Nem kell az Oltópontot igénybe venniük azoknak, akik a háziorvosnál és a foglalkozás-egészségügyi szolgálatnál térítésmentes oltásra jogosultak. Ebbe a körbe tartoznak:


  1. ütem

 • 12 hónaposnál idősebb, súlyos betegség kockázatának kitett, a szezonális influenza által is veszélyeztetett csoportok (az oltásokat a legsúlyosabb állapotban lévő betegeknél kell megkezdeni):

= krónikus légzőszervi betegségben szenvedők, asztmás betegek;

= kóros elhízás vagy neuromusculáris betegség miatt korlátozott légzési funkciójú betegek;

= szív-, érrendszeri betegségben szenvedők (kivéve a kezelt magas vérnyomás betegséget);

= veleszületett vagy betegség/kezelés révén szerzett immunhiányos állapotban szenvedő betegek (beleértve a HIV-pozitív személyeket, daganatos betegségben szenvedőket is);

=krónikus máj- és vesebetegek;

= anyagcsere betegségben szenvedők, pl. diabetes.

 • Várandós nők, valamint azok, akik a következő néhány hónapban tervezik, hogy teherbe esnek.

 • Egészségügyi vagy ápolást, gondozást nyújtó intézmények, rehabilitációs intézmények, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, lakóotthonok dolgozói, továbbá ezen intézményekben huzamosabb ideig ápolt/gondozott 12 hónaposnál idősebb személyek.

 • A lakosság biztonságát és alapvető ellátását szolgáló, ill. a kritikus infrastruktúrát működtető személyek.

  2. ütem

 • Egészséges gyermekek védőoltása kampányoltások révén:

= 12 és 36 hónap közötti gyermekek. A 12-36 hónap közötti gyermekeknek napközbeni ellátást nyújtó intézmények dolgozói;

= óvodás korú, vagy óvodai nevelésben, vagy általános iskolai nevelésben-oktatásban részesülő gyermekek és a nevelési, általános iskolai intézmények dolgozói;

= a középfokú nevelési, oktatási intézmények nappali tagozatán tanulmányokat folytató tanulók és ezen intézmények dolgozói

 • A közigazgatásban rendszeres ügyfélszolgálati tevékenységet ellátó köztisztviselők.

  3. ütem

- A 12 hónapos, vagy annál fiatalabb csecsemőkkel egy háztartásban élők.

Érd, 2009. november 27.


Dr. Kőszegi Gábor

főigazgató főorvos