Érd Megyei Jogú Város

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Keresés az oldalon

Korábban írtuk 2012.....

Elkészült Érd Fenntarthatósági Tervének, a Local Agenda 21-nek a felülvizsgálata

2018. okt. 10.

Megtörtént a Local Agenda 21 - Érd Fenntarthatósági Terve - felülvizsgálata. Az elkészült terv letölthető innen.

Véleményüket, hozzászólásaikat a csehne@erd.hu e-mail címre várjuk, 2012. április 20-áig!

Tovább...

Érd Bölcsője a Duna partján - kiállítás a Városi Galériában

2018. okt. 10.

Az Érdi Városi Galériában 2012. március 30-án Érd Bölcsője - a Duna partján címmel kiállítás nyílt.

A Budapesti Műszaki Egyetem, Urbanisztika Tanszék harmadéves építészhallgatóinak, a tanszéki tervezés három tantárgy keretében készült terveiből.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

Tovább...

A rendkívüli Közgyűlésen hozott döntések

2018. okt. 10.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése rendkívüli ülést tartott március 29-én csütörtökön! A képviselő testület 4 napirendi pontot tárgyalt:

1.      Az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás létrehozására vonatkozó javaslatot elfogadták a képviselők. A társulás tagjai: Érd, Diósd, Tárnok és Százhalombatta.

2.      A „Nevelési intézmények fejlesztése” című KMOP-4.6.1-11 kódszámú pályázati kiírásra, valamint a pályázathoz szükséges önrész biztosítására vonatkozó javaslatot is elfogadták a képviselők. Az előterjesztés szerint a Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítéséről szóló beruházási célokmány 5. pontja módosul - a műszaki leírás a jelenlegi terveknek megfelelően -, valamint a 7. pont melyben a 10 millió Ft önerő módosul 52 445 235 Ft-ra. A Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítéséről szóló beruházási célokmány pedig az 5. pontjában változik, mely szerint a 10 millió Ft önerő 15 356 730 Ft-ra módosul. A beruházási célokmányok a határozat mellékletét képezik. 

3.      Az Érdi Újság kiadására vonatkozó szerződés módosítását is elfogadták a képviselők, így 2012. április 1-jétől az önkormányzat 25.000.000 Ft-ot fizet a kiadónak.

4.      Jóváhagyták a képviselők a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében, „Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátásbiztonság javítása érdekében” című projekt beruházási célokmányát is.

 

Tovább...

A Közgyűlés március 22-i ülésének legfontosabb döntései

2018. okt. 10.

- A települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatást jelenleg a Szippanthat Konzorcium végi a városban. Az erre vonatkozó szerződés idén lejár, így a feladat további ellátásáról döntenie kell az önkormányzatnak. A szolgáltatás ellátására vonatkozóan közbeszerzési eljárás kiírását támogatták a képviselők.

- A folyamatban lévő csatornázási projekt kapcsán a Törökbálint és Érd határán elhelyezkedő ingatlanok ügyében is elfogadták a kiírt javaslatot a képviselők:

http://www.erdtv.hu/2012-03-24/2012-03-24-erdi-panorama-video_af36792a7.html

- A szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötés szabályairól szóló 13/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítására is sor került a márciusi ülésen. A döntés értelmében április 15. után az egyösszegű befizetés esetén 330.000 Ft-tal, részletfizetés esetén 385.000 Ft-tal kell számolnia a lakosoknak.

Érdi Közlöny 2012. évi 5. száma

- A Közgyűlés döntött az idei lomtalanítás ütemtervéről is. Idén a rendes lomtalanítás mellett próba jelleggel egy új szolgáltatást vezet be az Érd-Kom Kft., az intelligens lomtalanítást. Az új szolgáltatás az 1. sz. választókerületben lesz elérhető a lakosság számára, május 1. és október 30. között. 

Lomtalanítási ütemterv és tájékoztató az intelligens lomtalanításról

- A Csuka Zoltán Városi Könyvtár magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálására is sor kiírt javaslat is elfogadásra került a Közgyűlésen. Április 1-től az intézmény új igazgatója Sebestyénné Majchrowska Ewa lett.  http://csukalib.hu/kiki.php?ember=182

A Közgyűlésről készült összefoglalót az Érdi Városi Televízió Panoráma című műsorában is meg lehet tekinteni:

http://www.erdtv.hu/2012-03-24/2012-03-24-erdi-panorama-video_af36792a7.html

Tovább...

Idén városunk is részt vesz a Föld órája akcióban

2018. okt. 10.

Március 31-én, szombaton lesz a Föld órája akció, melynek célja a globális felmelegedés elleni összefogás hangsúlyozása.

Idént városunk is részt vesz az akcióban: 20:30-21:30 között lekapcsoljuk a közvilágítást a Főtéren, és minden intézményt kérünk népszerűsítse a kezdeményezést.

Bővebb tájékoztatás: www.foldoraja.hu

Tovább...

Civil szervezetek önkormányzati támogatása 2012. - Megjelentek a pályázati kiírások

2018. okt. 10.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján a 2012. március 8-ai közgyűlésén meghatározta a civil szervezetek önkormányzati támogatására elkülönített alap egyes keretek közötti felosztását.

Eszerint 2012. évben a következő összegeket oszthatják fel az egyes keretek felett rendelkező bizottságok:

Természet- és környezetvédelmi keret: 1.000.000 Ft.

Egészségügyi keret: 750.000 Ft.

Szociális keret: 750.000 Ft.

Kulturális keret: 4.000.000 Ft.

Sport és ifjúsági keret: 3.000.000 Ft.

Közrendvédelmi keret: 500.000 Ft.

A rendelet alapján a pályázatok benyújtásának határideje az önkormányzat hivatalos honlapján történő megjelenéstől számított 30. nap, elbírálásuk határideje a benyújtási határidő lejártától számított 15 nap.

Az önkormányzati Bizottságok elfogadták a pályázati kiírásokat, melyeket a Pályázatok, álláshirdetések rovat CIVIL PÁLYÁZATOK 2012. alrovatában olvashatnak.

A pályázatok a honlapon 2011. március 21-én jelentek meg.

Valamennyi pályázati kiírás közzétételre kerül az Érdi Újságban is.

A pályázati űrlap és nyilatkozat nyomtatványok átvehetők az egyes pályázatokban megjelölt irodákon, az Ügyfélszolgálati Irodán (Érd, Alsó u. 3. földszint), valamint innen letölthető:

Pályázati űrlap - FIGYELEM! A pályázati űrlap 13. pontját, a 15. i) pontját és az űrlap végén lévő nyilatkozat első francia bekezdését (a működési és pályázati önrész keretre vonatkozót)  a kitöltés során NEM KELL figyelembe venni!

Nyilatkozat - önálló jogi személyiséggel nem rendelkező öntevékeny közösségek és csoportok pályázatához 

Nyilatkozat - a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

Közzétételi kérelem - a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről

Tovább...

A március 8-ai Közgyűlés fontosabb döntései

2018. okt. 10.

Érd Megyei Jogú Város március 8-i Közgyűlésének legfontosabb döntései:

- Érd Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletalkotási javaslatot II. fordulóban tárgyalták a képviselők, amelyet 13 igen, 2 nem és 0 tartózkodás mellett hagytak jóvá, így elfogadásra került a város költségvetése. Az elfogadott költségvetés a következő linken elérhető:

2012. évi költségvetés

- Folyószámlahitel szerződés jóváhagyására is került egy javaslat a Közgyűlés elé. A képviselők 13 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett fogadták el ezt a napirendi pontot.

- Egy jelentést is elfogadtak a képviselők, amelyben a következő három év önkormányzati bevételeit és fizetési kötelezettségeit határozták meg.

Tovább...

Városi Iskolai Szakmai Napok - március 19. és április 3. között az érdi iskolákban

2018. okt. 10.

2012. március 19. és április 3. között Városi Iskolai Szakmai Napokat rendeznek az érdi iskolákban. A rendezvény-sorozat fővédnöke T. Mészáros András polgármester.

A szervezők minden érdeklődő pedagógust várnak a különböző eseményeken, előadásokon, bemutató órákon.

Meghívó letöltése.

A részletes program letöltése.

Tovább...