Ezen túlmenően a szolgáltatók javaslatára módosították a szemétszállítási díjakat, a távhőszolgáltatás díját, mely a lakótelepen élőket érinti, illetve a víz- és csatornadíjakat is.   

Módosult a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet is. Új támogatási formát vezetett be a Közgyűlés a gyámügyi igazgatásról és a gyermekek védelmének helyi szabályairól szóló rendeletben, a gyermekek óvodáztatási támogatását.

Elfogadta a Közgyűlés a vasúti területek településrendezési tanulmánytervét, illetve az ehhez kapcsolódó településrendezési szerződést. Döntés született pályázat kiírásáról a Bem téri Óvoda és környezete hasznosítására.

Éles vita alakult ki a képviselők között a városrészek területi lehatárolásáról és elnevezéséről, így a polgármester visszavonta az előterjesztést.

Sor került három új utca elnevezésére: A Duna utca folytatásában, a Budafoki út túloldalán haladó, illetve a Tesco irányába haladó utcákat Sulák utca és Sulák köz nevet kapott. Az Ófaluban a Széles utcából kiinduló, a Szántó és Vető utcák között haladó utca Tárcsázó utca, míg a városi köztemető területétől délre eső út a Jusztina utca nevet kapta. Az itt lakók  okmányaik cseréjét az Okmányirodában kérhetik, az eljárás illetékmentes.

Döntés született a 2005-ben a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács által megítélt támogatások tárgyában.

Pályázatot írt ki a Közgyűlés a Batthyány Általános Iskola, a Széchenyi István Általános Iskola, valamint a Kós Károly Szakképző Iskola intézményvezetői álláshelyére. Felülvizsgálta a testület a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót, illetve a városban működő kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodást. A Közgyűlés elfogadta a 2009. évi munkatervét.

Beszámolót hallgatott meg a Testület a Vagyongazdálkodási Bizottság tulajdonosi jogainak gyakorlásáról.

Sor került a Kincses Óvoda és a Szivárvány Óvoda vezetőjének megválasztására. Új tagokat választott a Közgyűlés az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzatba, valamint az Érd Városáért Közalapítvány kuratóriumába is.

Határozatot hozott a Közgyűlés az érdi közösségi közlekedési rendszer átalakításának szándékáról. Célkitűzésként fogalmazta meg egy új közösségi közlekedési stratégia, annak nyomán egy új helyi autóbuszhálózat kialakítását. Ennek előkészítéseként a napokban kísérleti buszjáratok közlekednek városunkban..