Elsőként településrendezési szerződés jóváhagyására, és ajándékozási előszerződés megkötésére került sor a Gazdasági, Logisztikai Park II. területére vonatkozóan, majd pedig ugyanezen terület szabályozási tervét fogadta el a Közgyűlés.

Az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet mellékletének módosításával a Közgyűlés meghatározta a 2008. évi szemétszállítási díjakat, és hatályon kívül helyezte a szemétszállítási díj kedvezményekre vonatkozó rendelkezéseket. Ezt követte az önkormányzati bérlakások bérleti díjának meghatározása. Elfogadták a képviselők a környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló rendelet módosítását, majd a Közigazgatási Hivatal észrevételének helyt adva módosították az SZMSZ-t. Kiegészítésre került az Érd Város Tanulmányi Ösztöndíj pályázatáról szóló rendelet is. A módosítás lényege, hogy bővült a támogatottak köre az általános iskolában tanulókkal, illetve költségtérítéses képzésben részt vevőkkel. A korábbi évek döntései alapján aktualizálták a háziorvosi körzetekről szóló rendelet mellékleteit, majd döntöttek az önkormányzat 2008. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról.

Elfogadta a Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetési koncepcióját. Meghatározták a képviselők a következő év munkatervét, valamint a közmeghallgatás időpontját is. Önrész biztosításáról döntött a Testület a kistérségi járóbeteg szakellátás pályázatához, továbbá a Vörösmarty Gimnázium bővítésére és felújítására, a városközpont rehabilitációjára, a belterületi csapadékvíz-elvezetésére és gyűjtésére, valamint a Beliczay-sziget értékeinek megőrzését, helyreállítását szolgáló beruházásra benyújtandó pályázatokhoz. A hatályos helyi rendeletnek megfelelően döntöttek képviselők a jövő évi vagyongazdálkodási irányelvekről, majd pedig önkormányzati vagyont érintő ügyeket tárgyaltak meg: a Hivatalnok u. 27. alatti ingatlan hasznosítására, az Érd és Százhalombatta között megépült kerékpárút átvételére, az Asztalos utca egy részének közterületből való kivonására, a Pára lakópark által felajánlott lakások elfogadására, a Kossuth L. u. 42. alatti ingatlanra vonatkozó haszonkölcsön megkötésére, Érd és Diósd közötti szennyvíz közmű vagyon tulajdoni arányainak meghatározására, valamint vételi ajánlat megtételére az ÉTV Kft üzletrészének megvásárlására vonatkozóan.

Dr. Veres Judit (11. választókerület) képviselő a rendelkezésére álló képviselői keret maradványából a Napsugár Óvodának bútorok vásárlására, valamint Kubatov István (1. választókerület) képviselőnek a Szent Mihály Alapítvány támogatására előterjesztett átcsoportosítási javaslatát is jóváhagyta a Közgyűlés.

Az elmúlt időszakban nagy vitát kavart Közoktatási Koncepciót és feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervet az Oktatási és Művelődési Bizottság javaslatával kiegészítve fogadta el a Testület.

Intézményvezetői pályázatok kiírásával folytatódott az ülés, majd döntés született Csuka Zoltán díszsírhelyének felújítására vonatkozóan.

A szociális szolgáltatások ellátásának vállalkozásba adására irányuló közbeszerzési eljárást a Közgyűlés eredménytelennek nyilvánította, majd feladat-ellátási szerződések megkötéséről döntött a Budaörs Többcélú Kistérségi Társulással, szociális feladatok ellátására vonatkozóan. A Közgyűlés döntése nyomán elkezdődik az Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése, mellyel kapcsolatban az elmúlt hetekben minden részönkormányzat területén lakossági konzultációk folytak.

Meghatározta a Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzati Tűzoltóság 2008. évi kiemelt céljait, majd a tájékoztatókat követően zárt tárgyalással folytatódott az ülés, ahol döntés született a Csuka Zoltán Díj és az Érdi Művészeti Díj adományozásáról. A díjak átadására a Magyar Kultúra Napja alkalmából kerül sor, jövő januárban