Vidékfejlesztési Minisztérium

1011 Budapest, Fő utca 44-ű

 

Dr. Illés Zoltán

környezetügyért felelős államtitkár részére

 

Tisztelt Államtitkár Úr!

Érd Megyei Jogú Város lakóinak egyik évtizedek óta létező problémája a települési infrastruktúra, ezen belül a szennyvízcsatorna-hálózat nem megfelelő kiépítettsége. Az elmúlt években ennek megoldása érdekében az ország egyik legnagyobb méretű és értékű szennyvízkezelési, EU-s forrást is igénybevevő programját dolgoztuk ki.

Az Érden élő, szennyvízcsatornával el nem látott területek ingatlantulajdonosai – rendkívül rövid idő alatt több mint 12.000 család – aláírásukkal is biztosították, hogy részt kívánnak ebben venni ebben a programban. Később a Csatorna Társulatba tömörülve jelentős anyagi terhet is vállaltak a program sikeres megvalósítása érdekében.

A pályázatunk eredményes volt, s megvalósítása már el is indult. Az Önök Minisztériumával való sikeres együttműködés eredményeképpen elindult a szennyvíztisztító projektelem építése, és reményeink szerint tavasszal elkezdődik a csatornahálózat építése is.

Mindezek megvalósítása mellett önkormányzatunk egy olyan problémával szembesült, amelynek megoldásában tájékoztatást és segítséget kérünk.

Városunk azon területein, ahol nincs kiépített szennyvíz-csatornahálózat, kötelező feladatként meg kellett szerveznünk a folyékony hulladék elszállítására vonatkozó közszolgáltatást. A közszolgáltatás díjára vonatkozó 64/2008-as Kormány Rendelet előírásainak teljesítése során tekintettel kell lennünk az önkormányzatunk számára előírt rendelkezésekre. Ezek szerint:

„10. § 83) A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) hatálya alá tartozó településeken a folyékony hulladék kezelésének díját az (1) bekezdés b) pontjában és a (2) bekezdésben foglaltak alapján kell meghatározni a Kr. 2. §-ában meghatározott időpontoktól kezdődően.”

A Kr. szerint Önkormányzatunk esetében 2010. december 31. után kötelező áttérnünk az új díjrendszerre.

Az új díjszabás szerint településünkön az érintetteknek a keletkező mintegy 2 millió m3 folyékony hulladék után kell a díjat fizetni. Az új díjszámítást megelőzően - a régi díjszámítás szerinti rendszerben - a közszolgáltató számunkra 36 ezer m3 szállítását tudta igazolni.

A magunk részéről a jogszabályban előírt kötelezettségünk teljesítésére való felkészülést elkezdtük. Azonban a gyakorlatban számos olyan problémával találkoztunk, amely a helyi társadalmat igen érzékenyen érinti.

A Települési Folyékony Hulladék szolgáltatási díj egységnyi önköltsége 2.500 Ft/m3. Ez számos család esetében óriási terhet jelentene, hiszen ahol nagycsaládosok laknak és 10-20 m3 havi vízfogyasztás a jellemző, ott a víz- és szennyvízszámla 50-60 ezer forintot tenne ki.

Mi természetesen azt szeretnénk, hogy a környezetvédelmi céllal megvalósuló, óriási lakossági támogatást is élvező szennyvízcsatornázási programunk megvalósuljon. Ennek nyomán a díjak megfizethetővé válnának és a környezetünk védelme is biztosított lenne.

Azonban önkormányzatunknak jogszabályban meghatározott kötelezettsége esetén olyan ingatlantulajdonosoknak kellene nagyon drága folyékonyhulladék-kezelési díjat fizetni, akik egyébként jelentős anyagi terhet vállalva deklarálták, hogy ők a csatornázást szeretnék, vagyis a korszerűbb és környezetbarát megoldást támogatják.

Álláspontunk szerint megoldás lehetne, ha a Kormány módosítaná a 25/2002. (II. 27.) Korm. Rendeletben meghatározott határidőket, igazítva azokat nagyobb szennyvíz-csatornázási programok befejezési határidejéhez. Mind Érden, mind a többi településen várhatóan 2013. december 31-ig meg tud valósulni a KEOP keretében finanszírozott projekt, így a folyékony hulladék kezelés csak azokra vonatkozna, akik nem kötöttek rá a szennyvízcsatorna hálózatra.

 

Tisztelt Államtitkár Úr!

Kérjük, fontolják meg a fentiekben leírt szempontokat, és kezdeményezzék a megfelelő jogszabály módosításokat azért, hogy a környezetünk védelme érdekében végzett jelentős beruházásaink találkozzanak a helyi társadalom elvárásaival és teherbíró képességeivel.

Segítségét előre köszönjük! A további gyümölcsöző együttműködés reményében

 

Érd, 2010. december 14.

                                                           Tisztelettel:

                                                                                              T. Mészáros András