Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Tájékoztató - Szálláshely Üzemeltetőknek

Tisztelt Szálláshely Üzemeltető!
 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Adóhatósága tájékoztatja az adóbeszedésre kötelezett szállásadókat, szálláshely üzemeltetőket, hogy az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtania. /Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 2. mellékletének II. rész A) pont 3. alpontja/ A szálláshely üzemeltető az Elektronikus Önkormányzati Portálról (https://ohp-20.asp.lgov.hu/szolgaltatasok, vagy az ado.erd.hu) tudja az idegenforgalmi havi adóbevallás megtételét indítani.
 
Tájékoztatjuk, hogy 2021. július 1-jétől visszaállt az a korábbi szabály, mely szerint az idegenforgalmi adóban adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Érden legalább egy vendégéjszakát eltölt.
 
2021. évtől a havi idegenforgalmi adóbevallás megtételére - a Portálra belépve az „ÁGAZAT" (Adóügy) „ÜGYTÍPUS" (Idegenforgalmi adó) lehetőség kiválasztását követően - az „ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2021.01.01-TŐL)" nyomtatvány szolgál. A bevallás elektronikus beküldésre és papír alapú nyomtatásra is alkalmas.
 
Az Art. 58.§ (1) bekezdése értelmében a beszedett adót az adóbeszedésre kötelezett fizeti meg. A Htv. alapján a fizetendő adót a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be. A Htv. előírja, hogy a beszedésre kötelezett személy az idegenforgalmi adót akkor is köteles befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.
 
A beszedett idegenforgalmi adót Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Idegenforgalmi adó beszedési számlájára /11784009-15731254-03090000/ a beszedést követő hó 15. napjáig kell az adó beszedőjének megfizetni.
Az Elektronikus Önkormányzati Portálról az „ADÓK, DÍJAK és ILLETÉKEK" befizetése linkre kattintva az adózó az EFER rendszeren keresztül adófizetést is teljesíthet. A szolgáltatás használatával lehetősége nyílik arra, hogy Érd Megyei Jogú Város önkormányzat felé az adó- és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton teljesítse.
 
 

Érd, 2021. október 13.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Adóhatósága