42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (PDF)