Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Tájékoztatás az elektronikus ügyintézésről

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénynek megfelelően Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jogi és magánszemélyek részére egyaránt lehetőséget biztosít, hogy ügyeit kényelmesen, elektronikus úton intézhesse.

 

Célunk az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénnyel összhangban lévő hatékony, átlátható, ügyfélközpontú e-ügyintézési rendszer kialakítása, amely – azon ügytípusok esetén, melyekre vonatkozóan azt a jogszabályi környezet is lehetővé teszi – megvalósítja a kétirányú kommunikációt az egyéni, illetve üzleti ügyfelek és az önkormányzat, valamint a polgármesteri hivatal között.

 

2018. január 1. napjától Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal is biztosítja ügyfelei számára az elektronikus ügyintézést.

Az elektronikus ügyintézést jelenleg ügyfélkapus (KAÜ) azonosítással, ÁNYK űrlapokkal, iForm űrlapokkal valamint az e-papír rendszer alkalmazásával biztosítjuk.

 

A vonatkozó szabályozás értelmében a természetes személyek a honlapunkon elérhető (https://www.erd.hu/e-ugyintezes/egyeb-elektronikus-urlapok) Általános Nyomtatványkitöltő (ANYK) keretrendszerben publikált űrlapokat, valamint az Önkormányzati Hivatali Portálon (OHP https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) publikált iForm űrlapok vehetik igénybe. A természetes személyek azon ügytípusok esetén melyekhez nem áll rendelkezésre ANYK keretrendszerben alkalmazható, vagy iForm űrlap, kérelmeik benyújtásához igénybe vehetik az Általános célú elektronikus kérelem űrlapot – E-papírt (https://epapir.gov.hu). Az OHP és az EPAPIR szolgáltatáshoz ügyfélkapu szükséges!

Itt hívjuk fel tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben Hivatalunkkal az elektronikus kapcsolattartást választják, erről a https://rendelkezes.gov.hu oldalon – ügyfélkapus azonosítást követően – rendelkezniük kell (Rendelkezési Nyilvántartás - RNY)!

 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek az Önkormányzati Hivatali Portálon elérhető iForm űrlapok, vagy az Általános célú elektronikus kérelem űrlap – E-papír, illetőleg az elérhető ÁNYK űrlapok segítségével kezdeményezhetik ügyeik elektronikus intézését.

 

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala biztonságos kézbesítési szolgáltatásként Hivatali Kaput működtet.

A Hivatali Kapu megnevezése: ERDPH

KRID szám: 707189964

 

A Hivatal, illetve az Önkormányzat felé történő befizetések – az átutaláson kívül – teljesíthetők az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren – EFER – keresztül is, ennek használatához ügyfélkapu szükséges.

 

Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások folyamatos fejlesztés alatt állnak, melyről folyamatosan tájékoztatjuk ügyfeleinket.

 

 

Az elektronikus ügyintézés jogszabályi háttere: 

- az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.)

- 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően itt tesszük közzé az elektronikus ügyintézéssel összefüggő szabályzatainkat:

Elektronikus Ügyintézési Folyamatot Rögzítő Szabályzat - letöltés 

Elektronikus Aláírási és Elektronikus Bélyegzési Szabályzat - letöltés

Másolatkészítési Szabályzat - letöltés