Műszaki adatok:

Projekt neve: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése – A közigazgatási folyamatok, az irányítási rendszer, a belső együttműködés és koordináció, valamint a kapcsolódó informatikai alkalmazások fejlesztése

Azonosítója: ÁROP-3.A.1/B-2008-0004

A támogatás elnyert összege: 45.000.000 Ft

A projekt összköltsége: 50.000.000 Ft

A projekt időtartama: 2009.01.05. - 2010.04.05.

 

Kedvezményezett önkormányzat adatai:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó u. 1.

Telefon: (23)522-300

Fax: (23)522-363

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Támogató:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

Közreműködő szervezet adatai:

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.

Közigazgatás Operatív Programok Igazgatóság

1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

Telefon: (1)224-3221

Fax: (1)224-3115

 

A projekt általános célja:

 

A Hivatal szervezetének, működésének komplex fejlesztése révén a jövőben hatékonyabban, magasabb minőségi szinten, s eredményesebben járulhasson hozzá a Város fejlődéséhez, az érdi vállalkozások, lakosok mindennapi életéhez. A projekt céljaiban illeszkedik a Város, illetve az Önkormányzat stratégiai fejlesztési programjaihoz.

 

A projekt tartalma:

 

        I.          A döntési mechanizmus korszerűsítése

1.  általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében;

2.  a hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési idő csökkentése, vagy más, az ügyintézés eredményességét segítő mutató javítása érdekében;

3.  ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása);

4.  a hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítása;

5.  a hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának növelése;

6.  az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok strukturálása;

7.  a hivatal működését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérő mutatószámok bevezetése;

8.  szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelési eszközök bevezetése;

9.  a projektszemlélet megerősítése.

 

    II.          A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása

1.  pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása;

2.  stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása;

3.  a költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata;

4.  közbeszerzési eljárások lebonyolítása;

5.  környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése;

6.  pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenőrzés javítása

 

 III.          A partnerség erősítése

1.  szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére;

2.   partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba;

3.  szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére.

 

A projekt 2010. július 5. napján lezárult.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.


Kapcsolódó dokumentumok:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának komplex szervezeti fejlesztése - tanulmány

Közbeszerzési eljárások lebonyolítása, valamint ezen eljárások során a környezetvédelmi szempontok érvényre juttatása - tanulmány

Elektronikus Képviselői Informatikai Rendszer - tanulmány

 A településrészi önkormányzatok, valamint a bizottságok működésének fejlesztése - tanulmány

Információszolgáltatás és iratkezelés fejlesztése - tanulmány

Pályázat nyilvántartó rendszer felhasználói kézikönyv

Támogatási szerződés

 

HATÁLYOS RENDSZERDOKUMENTÁCIÓ

Minőségirányítási Kézikönyv


Projektalapító Dokumentum (PAD)

PAD 1.0

PAD 2.0

PAD 3.0

PAD 4.0