Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Miniszterelnökséghez 2017. március 30-án a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati kiírásra. A megítélt támogatás: bruttó 6.199.488,- Ft. A támogatás mértéke: 100 %

 

A fejlesztés keretében kiemelten fontos a lehető legtöbb szolgáltatás elektronikus igénybevételének megvalósítása. A projekt átfogó célja az önkormányzatok részére a közigazgatási eljárásokban hivatal-ügyfél, hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítása.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a fejlesztés keretében adott lehetőségek szerint az önkormányzat eszközállományának valamint kapcsolódó üzleti folyamatainak és szabályozásának megújítását tervezi annak érdekében, hogy a lakosság számára a lehető leghatékonyabb szolgáltatásokat tudja nyújtani.

A tervezett fejlesztés hardverbeszerzési része az ASP ADÓ és az ASP ELÜGY szakrendszerhez történő csatlakozáshoz szükséges kártyaolvasók beszerzésére valamint új munkaállomások és monitorok beszerzésére koncentrál. Új rack szekrény beszerzésével a belső hálózati rekonstrukció megvalósulását támogatja. Az informatikai biztonsági szabályzatok a vonatkozó törvényi követelmények értelmében már korábban kialakításra kerültek. A mostani fejlesztés keretében az önkormányzat célja a megfelelő szabályozási háttér kialakítása az önkormányzati ASP ADÓ és az ASP ELÜGY rendszerhez történő csatlakozás miatt bekövetkező változásokhoz. Emellett fontos az üzletmenet folytonossági és katasztrófa elhárítási tervek új helyzethez történő igazítása és az ehhez szükséges kockázatelemzés elvégzése.

 

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.06.30.