A pályázat alapvető célja, hogy a fenntartható fejlődés érdekében olyan integrált stratégia kerüljön kialakításra, ami hozzájárul a várostérséget érintő gazdasági, környezeti és társadalmi jellemzőkkel összefüggő problémák kezeléséhez. A 2014-2020-as programozási időszak kezdetén a legaktuálisabb a középtávú stratégiai dokumentumok, többek között az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) teljes körű felülvizsgálata, valamint annak összhangjának megteremtése az Európa 2020 stratégia irányelveivel. Az ITS átdolgozásának egyik fő célja, hogy kijelölésre kerüljenek olyan komplex városfejlesztési projektek, amelyek majd a 2014-2020-as pályázati ciklusban kerülhetnek támogatásra, amennyiben azokra forrás biztosítható.

Érd a városfejlesztési dokumentumok (Településfejlesztési Koncepció és ITS) kidolgozása és felülvizsgálata során biztosítani fogja a széleskörű partnerséget, valamennyi, a településen érdekelt gazdasági, társadalmi, közigazgatási szervezet részvételének biztosításával.

Bízunk abban, hogy e pályázati projekt eredményeként létrejövő tervek és stratégiák nagyban hozzájárulnak a 2014-2020-as időszakban megpályázható pályázati források lehívásához.

Támogatási szerződés - letöltés