Az illegális hulladéklerakók felszámolása

2019. okt. 03.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Innovációs és Technológiai Minisztérium részére 2019. január 31-én a „Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című felhívásra. A megítélt támogatás: bruttó 2.998.740,- Ft. A támogatás mértéke: 100 %.

 Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv adatai alapján az illegális hulladéklerakók száma meghaladja az 1000-et. Környezetünk megóvása, egészséges életmódunk megőrzése, valamint tájvédelmi és tájképvédelmi szempontból is kiemelten fontos az illegális hulladéklerakók okozta talaj-, víz-, és levegőterhelés megszűntetése, illetve tájsebek csökkentése.

A Támogató, azaz az Innovációs és Technológiai Minisztérium jelen pályázattal a közterületen fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának (elszállításának és kezelésének) elősegítését kívánja elérni.

Jelen pályázati forrásból a 077/3 hrsz. út déli végén közel 160 m3 illegálisan lerakott hulladék kerül felszámolásra, ártalmatlanításra. Az érintett területen elsősorban mezőgazdasági művelés alatt álló ingatlanok találhatóak. Vélhetően a gyér forgalom, ellenben jó megközelíthetőség miatt helyeznek el itt hulladékot illegálisan, mely tartalmaz például háztartási vegyes hulladékot, gumiabroncsot, autó alkatrészeket, bontott hűtőket, építési hulladékot.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.09.30.

 

A projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával valósult meg.

Tovább...