„Az Érd, Elöljáró-Velencei utak forgalomirányított csomópontjának fejlesztése”

2018. okt. 10.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. május 18-án pályázatot nyújtott be „Az Érd, Elöljáró-Velencei utak forgalomirányított csomópontjának fejlesztése” címmel VEKOP-5.3.3-17-2017-00002 kódszámmal a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” tárgyú pályázati kiírásra. A 2017. október 19-én kelt támogató levél alapján a Támogatási Szerződés 2017. december 7-én került aláírásra. Megítélt támogatás: bruttó 168.398.415 Ft. A támogatás mértéke 100%.

A fejlesztés tárgya a Velencei út – Elöljáró utca keresztezésének fejlesztése, a forgalom gyorsabb és biztonságosabb lebonyolításának biztosításával. A járműosztályozós, jelzőlámpás kialakításon túl a buszöböl áthelyezése, gyalogátkelőhelyek kijelölése valamint zárt csapadékvíz-elvezető rendszer tervezésére került sor. A csomópont úthálózati szempontból háromágú. Az áthaladási elsőbbséggel rendelkező Velencei útba északi irányból merőlegesen csatlakozik az Elöljáró utca. Forgalomtechnikailag azonban a csomópontot négyágúként kell kezelni, mivel az Elöljáró utcával szemben nagy forgalmú telephely kapubejárója található, melyet be kell vonni a jelzőlámpás irányításba. A jelzőlámpás fogalomirányítás bevezetéséhez szükség van a csomópont geometriai módosítására. A burkolatszélesség a főirányban nem változik, a mellékirányban azonban az útburkolatot 6,ű m-re ki kell szélesíteni. A járhatóság biztosítása érdekében a szegélylekerekítések sugarát meg kell növelni. Az új forgalmi rendnek megfelelően a Velencei úton mindkét irányból egy egyenes-jobbra vegyes sávot és egy önálló balra kanyarodó sávot kell kijelölni a 10,00 m széles útburkolaton. A mellékirányokból a keresztmetszeti kötöttségek miatt kanyarodó sávok kialakítására nincs lehetőség. A közlekedésbiztonság biztosítása érdekében kerül jelzőlámpás csomópont kiépítésre, ezen kívül a gyalogosok igényeit figyelembe véve járda épül, a személygépkocsival közlekedők érdekében szilárd burkolattal felújított útszakasz, a tömegközlekedést használók érdekében pedig biztonságos autóbusz öböl létesül.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.04.30.


Tovább...