Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2016. június 28-án „Az érdi Pöttöm Sziget Bölcsőde férőhelybővítése” címmel VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00001 kódszámmal a „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című felhívásra. A 2017. május 15-én kelt támogató levél alapján a Támogatási Szerződés 2017. június 13-án került aláírásra. Megítélt támogatás: 14 352 314 Ft. A támogatás mértéke 100%.

 

A projekt specifikus célja a bölcsődei kapacitások bővítése egy 12 fős csoportszoba megnyitásával, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő, minőségi köznevelési feladatellátás infrastrukturális körülményeinek biztosítása és javítása a Pöttöm Sziget Bölcsődében. Továbbá a projekt keretén belül megvalósításra kerül a meglévő csoportszobákra vonatkozó eszközbeszerzés is, összhangban a 2017. január 1-től módosult 15/1998. (IV. 30.) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételéről szóló NM rendelet 11. számú melléklet módszertani útmutatásának figyelembe vételével. A tételes eszközlista ez alapján került összeállításra.

 

A projekt befejezési dátuma: 2017.12.31.