Az Érd, Felső utca egy szakaszának felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. május 23-án pályázatot nyújtott be „Az Érd, Felső utca egy szakaszának felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével” címmel VEKOP-5.3.3-17-2017-00007 kódszámmal a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” tárgyú pályázati kiírásra. A 2017. október 19-én kelt támogató levél alapján a Támogatási Szerződés 2017. december 7-én került aláírásra. Megítélt támogatás: bruttó 107.625.938 Ft. A támogatás mértéke 100%. 

 Jelen tervezés a Felső utca szerviz útjának Karolina utca – Kinga utca közötti szakaszát, ill. a Felső utca – Karolina utca csomópontjában lévő, jelenleg is parkolóként funkcionáló területet foglalja magába. A tervezett parkoló területén jelenleg murvás burkolattal rendelkező, elfestés és táblázás nélküli parkoló helyezkedik el, bejárata a Karolina utca felől van. A vízelvezetés jelenleg nem megoldott. Járdakapcsolattal rendelkezik. A területen a közvilágítás kiépített. A Felső utca közösségi közlekedéssel érintett útvonal, melyen helyi buszjárat közlekedik. A Karolina utca – Felső utca sarkán a zeneiskola épülete található, melye lőtt a jelenleg burkolatlan parkolót kívánjuk térkő burkolatú parkolóvá átépíteni, csatlakozását a Felső utcára kiépíteni. A parkoló csapadékvíz elvezetése a Felső utcai árokba köthető. Az épület menti járda meghosszabbított vonalában a Karolina utcán gyalogos átkelőhelyet létesítünk, mely akadálymentesítetten kerül kivitelezésre, annak érdekében, hogy a közterületi közlekedési felületek akadálymentesítése a fogyatékossággal élők vagy bármilyen probléma miatt nehezen közlekedők mobilitását segítse. A Felső utca szervizútján a Karolina utca és Kinga utcák között a meglévő burkolat felújítása, illetve a burkolatlan területek kiépítése történik meg a parkoló állások átalakítása mellett.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.06.30.


Tovább...