Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

- „A természettudományos közoktatás megújítása, az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával” - TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005

Lezárul a természettudományos közoktatás megújítása projekt

2018. okt. 10.

2013. április 1-jén lezárul „A természettudományos közoktatás megújítása az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával” (TÁMOP – 3.1.3.-10/1-2010-0005) elnevezésű projekt, a laboratóriumi foglalkozások azonban tovább folytatódnak a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban, a gimnázium és a partner intézmények szakatanárainak közreműködésével.

Tovább...

A természettudományos közoktatás megújítása az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásval

2018. okt. 10.

„A természettudományos közoktatás megújítása, az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával” - TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005

Tovább...

Szakmai konferencia: nagy érdeklődés, előremutató eredmények

2018. okt. 10.

Az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium szakmai koordinálásával létrejövő természettudományos tananyagfejlesztés első fázisát szakmai konferencia keretén belül mutatták be a projektben résztvevő szaktanároknak

Tovább...

Teljesült az első jelentős mérföldkő az érdi természettudományos közoktatás-fejlesztési projekt megvalósítása során

2018. okt. 10.

A műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását és a használatbavételi engedélyezési eljárás eredményes lefolytatását követően, 2011. szeptember 27-én kapta meg Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Társadalmi Megújulás Operatív Programban megvalósuló, „A természettudományos közoktatás megújítása, az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával” címet viselő TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005 azonosítószámú  nyertes pályázat egyik központi elemét képező természettudományos laboratórium jogerős használatbavételi engedélyét. 

Tovább...

Tájékoztató a pályázatról

2018. okt. 10.

Frissítve: 2012. március 4-én

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv  Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, 2010. június 7-én, 300.000.000,- Ft elszámolható összköltségű pályázatot nyújtott be „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” című, TÁMOP-3.1.3-10/1 kódszámú pályázati felhívásra „A természettudományos közoktatás megújítása, az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával” címmel. Önkormányzatunk 2010. december 27-én értesült a pályázat pozitív elbírálásáról és arról, hogy a fenti projekt megvalósítására 280.815.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, 100% támogatási intenzitás mellett. A természettudományos közoktatás komplex fejlesztését célzó, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt keretében megtörténik az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium meglévő laboratóriumi épületszárnyának átalakítása, és modern laboratóriumi eszközök beszerzésére is sor kerül. A szakmai program keretében laboránsok és szaktanárok képzése, tananyagok kidolgozása laborgyakorlatok szervezése történik meg 8 érdi, 1 sóskúti és 1 diósdi közoktatási intézmény bevonásával. A projekt eredményeképpen a Gimnázium épületében létrejövő, 21. századi követelményeknek megfelelő, modern természettudományos laboratórium kialakítása és az a köré szerveződő széles körű, hálózatos együttműködésen alapuló szakmai program megvalósítása nagymértékben elősegíti az érdi és Érd környéki gyermekek természettudományos érdeklődésének és a tanárok szakmódszertani felkészülésének erősítését. Közép- illetve hosszú távon hozzájárul a természettudományos képzéseket indító felsőoktatási intézményekbe sikeresen felvett tanulók számának, és így a versenyképes természettudományos szaktudással rendelkezők számának növeléséhez.

A projekt 2011. április 1. napjával megkezdődött.

A projekt keretében foglalkoztatott 1 fő természettudományos-laboratórium vezető és 2 fő szakképzett laboráns munkába állása 2011. április 1. napjával megtörtént.

A projekt támogatási szerződése 2011. április 11-én lépett hatályba. 

A projekt nyitórendezvénye 2011. június 29-én került lebonyolításra a projekt megvalósításának helyszínéül szolgáló érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban.

A projekthez kapcsolódó beszerzések, közbeszerzések előkészítése, lebonyolítása részben már megtörtént, részben folyamatban van.

A természettudományos laboratórium kivitelezési munkálatai befejeződtek, a jogerős használatba vételi engedély megszerzésére 2011. szeptember 27-én került sor.

Az új laboratóriumi bútorok leszállítása és elhelyezése megtörtént.

A laboratóriumi eszközök beszerzése várhatóan a jövő év első felében történhet meg.

A laborvezető és laboránsok, valamint a szaktanárok két továbbképzésére vonatkozó megbízási szerződések 2011. szeptemberében, a tananyagok fejlesztésére és kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés 2011. október végén megkötésre került.

2011. szeptember 30-án sajtótájékoztatóra került sor, melyen ismertetésre került a projekt aktuális állása.

A laborvezető és a laboránsok kettő 30 órás, projektben tervezett akkreditált továbbképzése (projektmódszer, csoportmódszer tanórai alkalmazása; digitális tananyagok fejlesztése, szerkesztése, publikálása) megvalósult.

A szaktanárok részére a projektben vállalt továbbképzések közül a digitális tábla használatának elsajátítását célzó, 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés 2012. januárjában lezárult. A másik, szintén 30 órás, a korszerű laboratóriumi gyakorlatok levezetését célzó továbbképzés lebonyolítására a továbbképzési program akkreditálását követően kerülhet sor. A továbbképzés akkreditálása folyamatban van.

Rövidesen lezárul a tananyag-fejlesztési folyamat első szakasza, amelyben a papír alapú tananyagok készülnek el, ezt követi – 2012. tavaszán – a digitális tananyagok kivitelezése.

2011. december 6-án, a projektben résztvevő szaktanárok részére tájékoztató nap került megszervezésre, melynek két fő témáját a szaktanári továbbképzések, valamint a tananyagfejlesztés képezték.

A 2012-es évben megkezdődnek a projekthez kapcsolódó disszeminációs tevékenységek is.

2012. február 29-én szakmai műhelykonferencia megrendezésére kerül sor a projektbe bevont szaktanárok részvételével, meghívott előadók közreműködésével. A műhelykonferencia elsődleges célja a szakmai anyagok kidolgozásának elősegítése.

A laboratóriumi eszközök beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás elindult. A közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően, az új laboratóriumi eszközök leszállítása várhatóan 2012. tavasz végén – nyár elején valósulhat meg.

Terveink szerint 2012. májusában a laboratóriumi foglalkozások elindításra kerülhetnek.

Tovább...

A természettudományos közoktatás megújítása, az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával

2018. okt. 10.

Projekt címe: A természettudományos közoktatás megújítása, az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával

Pályázó neve: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Tovább...

Sajtóközlemény

2018. okt. 10.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt azonosító száma:

TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005

Projekt elnevezése:

„A természettudományos közoktatás

megújítása, az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium

koordinálásával”

Tovább...

Tájékoztató a pályázatról

2018. okt. 10.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv  Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, 2010. június 7-én, 300.000.000,- Ft elszámolható összköltségű pályázatot nyújtott be „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” című, TÁMOP-3.1.3-10/1 kódszámú pályázati felhívásra „A természettudományos közoktatás megújítása, az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával” címmel. Önkormányzatunk 2010. december 27-én értesült a pályázat pozitív elbírálásáról és arról, hogy a fenti projekt megvalósítására 280.815.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, 100% támogatási intenzitás mellett. A természettudományos közoktatás komplex fejlesztését célzó, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt keretében megtörténik az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium meglévő laboratóriumi épületszárnyának átalakítása, és modern laboratóriumi eszközök beszerzésére is sor kerül. A szakmai program keretében laboránsok és szaktanárok képzése, tananyagok kidolgozása laborgyakorlatok szervezése történik meg 9 érdi, 1 sóskúti és 1 diósdi közoktatási intézmény bevonásával. A projekt eredményeképpen a Gimnázium épületében létrejövő, 21. századi követelményeknek megfelelő, modern természettudományos laboratórium kialakítása és az a köré szerveződő széles körű, hálózatos együttműködésen alapuló szakmai program megvalósítása nagymértékben elősegíti az érdi és Érd környéki gyermekek természettudományos érdeklődésének és a tanárok szakmódszertani felkészülésének erősítését. Közép- illetve hosszú távon hozzájárul a természettudományos képzéseket indító felsőoktatási intézményekbe sikeresen felvett tanulók számának, és így a versenyképes természettudományos szaktudással rendelkezők számának növeléséhez.

A projekt 2011. április 1. napjával megkezdődött.

A projekt keretében foglalkoztatott 1 fő természettudományos-laboratórium vezető és 2 fő szakképzett laboráns munkába állása 2011. április 1. napjával megtörtént.

A projekt támogatási szerződése 2011. április 11-én lépett hatályba. 

Jelenleg a projekthez kapcsolódó beszerzések, közbeszerzések előkészítése, lebonyolítása történik.

Támogatási szerződés

Tovább...