A konstrukció célja a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, ezen belül növelni a megújuló energiaforrásokon alapuló hő- és villamosenergia szerepét az összenergia felhasználáson belül és ezen keresztül csökkenteni a széndioxid kibocsátást.

A KMOP egyik kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és az EU energiapolitikával – a környezeti szempontok érvényesítése a gazdasági fejlődésben. Ennek is feltétele a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása, a hazai energiahordozó forrásszerkezet kedvező befolyásolása a hagyományos energiaforrások felől a megújuló energiaforrások irányába való elmozdulás elősegítésével.

A projekt célja az érdi tanuszoda épületében napenergia alapú – fotovoltaikus – rendszer kiépítése. Jelen projekt keretében az intézmény villamos energia igényének részleges kiváltása a cél, megújuló energiaforrások alkalmazásával.

A projektet megalapozó vizsgálatok, valamint a helyszíni felmérés alapján döntettek a Tanuszoda villamosáram csökkentése mellett. A létesítendő napelem csoporttal szembeni követelmények:

- megfelelő felület: nagy teherbírás és a panelek rögzíthetősége;

- ideális/ közel ideális tájolás és dőlési szög;

- a helyszín és környezete: a nap semelyik órájában nem vethet sem teljes, sem pedig részleges árnyékot napcellákra.

A projekt megvalósításának helyszíne: 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/B (hrsz.: 15803)

A projekt megvalósításának kezdete: 2013.02.22.

A projekt megvalósításának várható befejezése: 2013.08.09.