Az elkészült véleményezési dokumentációról a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatjuk az érintett lakosságot. A partnerségi egyeztetés a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 29.§, 29/A. §, és a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint történik, a kormány által az 546/2020. (XII.2.) Korm. rendeletben meghatározott vészhelyzet előírásainak figyelembe vételével elektronikus úton.

A vonatkozó jogszabályok szerint az eljárásban partner:

„a) az érintett terület lakossága,

  1. b) az érintett területen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
  2. c) az érintett területen működő - az Országgyűlés által elismert - egyház,
  3. d) a feladat jellegének megfelelően a településen működő érdekképviseleti szervek, civil szervezetek

közül azok, akik az adott eljárás előzetes tájékoztatási, vagy véleményezési szakaszában az eljárásban való részvételi szándékukat jelzik, vagy lakossági fórumon szóban, írásban javaslatot, észrevételt tesznek.”

A településrendezési eszközök módosításának dokumentációját az alábbi linkre kattintva érhetik el.

 

A módosítási szándékokkal, tervezetekkel kapcsolatos írásos észrevételeiket, javaslataikat 2022. június 20-ig várjuk a foepitesz@erd.hu címre megküldve.

Érd, 2022. június 2.