Érd, Mérnök utca – Tudós utca – Jegyző utca – Tolmács utca

2021. júl. 12.
Véleményezési szakasz - hatályos településrendezési eszközök módosítási eljárás
 
Érd MJV Önkormányzata megbízásából a Város‐Teampannon Kft. készíti a településrendezési eszközök módosítását Érd, Mérnök utca – Tudós utca – Jegyző utca – Tolmács utca által határolt 18754/2-3, 18755, 18756 hrsz területen.
 
Érd MJV Önkormányzat Közgyűlése a 92/2021. (V.12.) határozatában (lásd III. fejezet 1. melléklet) döntött az Érd, Tolmács u. 18754/2‐3, 18755, 18756 hrsz‐ú ingatlanok gazdasági célú fejlesztésére vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadásáról.
 
Érd hatályban lévő településrendezési eszközei a következők:
• Településszerkezeti tervről szóló 56/2016. (III.24.) számú határozat
• Helyi építési szabályzatról szóló 9/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet
 
 
 
 
Tovább...