Eurovelo6

2021. júl. 12.
Véleményezési szakasz - hatályos településrendezési eszközök módosítási eljárás
 
Érd MJV Önkormányzata megbízásából a Város‐Teampannon Kft. készíti a Helyi építési szabályzat módosítását az EuroVelo 6 országos kerékpáros útvonal Érd‐Százhalombatta közötti szakaszán történő közlekedési terület korrekciója kapcsán.
 
Részterület módosítással érintett terület és a módosítás célja:
Érd külterületén a Mély út ‐ Fehérkereszti út ‐ Battai út szakaszain a kerékpárút területbiztosítása céljából közlekedési terület szélesítés szükséges.
 
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1.melléklet Egyes országos közúti közlekedési projektek és a hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások listája 1.199. pontja alapján, valamint az 1/a. melléklet A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra‐beruházások listája 1.56. pontja alapján az EuroVelo 6 útvonal komplex fejlesztés (Rajka‐Dömös, Budapest‐Szentendre, Budapest‐Dunakeszi, Budapest‐Érd‐
Százhalombatta szakaszok) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás és a megvalósításával összefüggő ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyek.
 
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdése alapján amennyiben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező építési beruházás megvalósítása miatt indokolt a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása, a településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik. A részterületet érintő módosítás tárgyalásos eljárásban történik. A tájékoztatás helyi szabályait a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, azonban jelen esetben az 546/2020. (XII.2.) Korm. rendeletben megállapított veszélyhelyzet előírásainak figyelembe vételével elektronikus úton történik a partnerségi véleményezés 2021. júliusában. 
 
Érd hatályban lévő településrendezési eszközei a következők:
• Településszerkezeti tervről szóló 56/2016. (III.24.) számú határozat
• Helyi építési szabályzatról szóló 9/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet
 
 
 
Tovább...