Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Polgármesteri határozatok

12/2020. (III.20.) polgármesteri határozat égetési tilalom elrendeléséről

Érd Megyei Jogú Város polgármesterének

12/2020. (III. 20.) számú

határozata 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

1. 2020. március 21. napjától Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén a szabadban és tüzelőberendezésben avart és kerti hulladékot égetni tilos.

 

2. A felhalmozódott zöldhulladék elszállításáról az önkormányzat a veszélyhelyzet megszűnését követően gondoskodik.

 

3. A jelen határozat visszavonásig érvényes.

 

 

Határidő:          a határozat továbbítására – azonnal.

 

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd, 2020. március 20.

 

 Dr. Csőzik László

polgármester

Tovább...

11/2020. (III.19.) polgármesteri határozat rendkívüli szünet elrendeléséről (KIPP-KOPP Óvoda)

Érd Megyei Jogú Város polgármesterének

11/2020. (III. 19.) számú

határozata 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III. 14.) számú kormányrendelet 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 23. napjától

 

a Beszélj Velem Alapítvány fenntartásában működő

KIPP-KOPP Óvodában (Áfonya utca 12.)

rendkívüli szünetet rendelek el.

 

A jelen határozat visszavonásig érvényes.

 

Felkérem a fenntartó vezetőjét, valamint az óvodavezetőt, a szükséges intézkedéseket és tájékoztatásokat tegye meg, illetőleg rendelje el.

 

 

Határidő:          a döntés végrehajtására azonnal

Felelős:            dr. Kopp Miklósné   

 

Érd, 2020. március 19.

 

Dr. Csőzik László s.k.

polgármester

Tovább...

10/2020. (III.19.) polgármesteri határozat a köztemető üzemeltetésének ideiglenes szabályairól

Érd Megyei Jogú Város polgármesterének

10/2020. (III. 19.) számú

határozata

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

1. A pandémiás veszélyhelyzetre való tekintettel az Érdi Köztemetőben (Ercsi út 23301 helyrajzi szám) az üzemeltetés ideiglenes szabályait 2020. március 23. napjától az alábbiak szerint határozom meg: 

  • A köztemetőben temetéseket kizárólag hétköznap 10:00 és 14:00 óra közötti időpontra lehet szervezni, szombati napokra temetés nem szervezhető.
  • A temetési szertartások a ravatalozóban legfeljebb egy óra időtartamúak lehetnek (fél óra csendes búcsú, fél óra szertartás) és a ravatalozóban egyidejűleg legfeljebb 10 személy tartózkodhat.
  • A személyes ügyfélfogadás előzetes telefonos egyeztetés nélkül kizárólag temetésekkel kapcsolatos ügyekben történhet, hétfőtől – péntekig  8:00 és 15:00 óra  között.
  • Nem temetésekkel kapcsolatos ügyintézés (pld. sírhelyhosszabbítás) kizárólag elektronikus úton, vagy előzetes telefonos időpontegyeztetést követően történhet.
  • A befizetések teljesítése hétfőtől péntekig 8:00 és 14:30 óra között lehetséges.
  • A személyes ügyintézés során a temetői irodaépületben kizárólag az ügyintézést folytató személy (legfeljebb két fő) és a temetőgondnokság személyzete tartózkodhat.

 

2. A jelen határozat visszavonásig érvényes.

 

Határidő:          a határozat továbbítására – azonnal.

Felelős:            Mészáros Mihály intézményvezető.

  

Érd, 2020. március 19.

Dr. Csőzik László s.k.

polgármester

Tovább...

9/2020. (III.19.) polgármesteri határozat a polgárőrség támogatásáról

Érd Megyei Jogú Város polgármesterének

9/2020. (III. 19.) számú

határozata

 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az Érdi Városi Polgárőr Egyesület (székhelye: 2030 Érd, Fűtő utca 41.) veszélyhelyzettel kapcsolatos tevékenységének finanszírozására 1.000.000, azaz egymillió forint működési célú támogatást nyújtok.

 

A támogatott köteles a támogatott összeg felhasználása során a veszélyhelyzet elhárításával összefüggő tevékenységét a polgármesterrel előre egyeztetett módon, az ő utasításai alapján végrehajtani.

 

Határidő:          a szerződés megkötésére – azonnal.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester.

 

 

Érd, 2020. március 19.

Dr. Csőzik László s.k.

polgármester

Tovább...

8/2020. (III.18.) polgármesteri határozat rendkívüli szünet elrendeléséről valamennyi bölcsődei ellátást biztosító intézményben

Érd Megyei Jogú Város polgármesterének

8/2020. (III.18.) számú

határozata

 

 

Magyarország kormányának a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelete, valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III.14.) számú kormányrendelet 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 18. napjától 

 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

42. § (2) bekezdése szerinti, Érd Megyei Jogú Város területén

bölcsődei ellátást biztosító valamennyi intézményben rendkívüli szünetet rendelek el.

 

A jelen határozat visszavonásig érvényes.

Felkérem az óvodavezetőt, a szükséges intézkedéseket és tájékoztatásokat tegye meg, illetőleg rendelje el. 

 

Határidő: a döntés végrehajtására azonnal

Felelős: intézményvezetők

 

Dr. Csőzik László s.k.

polgármester

 

Tovább...

7/2020. (III.17.) polgármesteri határozat rendkívüli szünet elrendeléséről (Pumukli Óvoda)

Érd Megyei Jogú Város polgármesterének

7/2020. (III.17.) számú

határozata

 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III.14.) Korm. rendelet 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést ho-zom:

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 18. napjától

 

a Pumukli Német Nemzetiségi Óvodában (2030. Érd, Riminyáki út 17.) rendkívüli szünetet rendelek el.

 

 

Jelen határozat visszavonásig érvényes.

 

Felkérem az óvodavezetőt, a szükséges intézkedéseket és tájékoztatásokat tegye meg, illetőleg rendelje el.

 

 

Határidő: a döntés végrehajtására azonnal

Felelős: Koromné Szilvási Katalin óvodavezető 

 

Dr. Csőzik László s.k.

polgármester

Tovább...

6/2020. (III.16.) polgármesteri határozat - játszóterek bezárásáról, utcabútorok fertőtlenítéséről

Érd Megyei Jogú Város polgármesterének

6/2020. (III.16.) számú

határozata

 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) számú kormányrendelet alapján az alábbi döntést hozom:

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve a következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 16. napjától

 

az önkormányzatunk által fenntartott játszóterek bezárását és

a városunk közterületein elhelyezett utcabútorok rendszeres fertőtlenítését

határozatlan időre elrendelem.

 

A jelen határozat visszavonásig érvényes.

 

Utasítom az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény intézményvezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, a megfelelő tájékoztatást rendelje el.

 

Határidő:          a döntés végrehajtására azonnal.

Felelős:            Mészáros Mihály intézményvezető.

 

 

Érd, 2020. március 16.

 

Dr. Csőzik László s.k.

polgármester

Tovább...

5/2020. (III.16.) polgármesteri határozat a közművelődési, közgyűjteményi intézmények bezárásáról

Érd Megyei Jogú Város polgármesterének

5/2020. (III.16.) számú

határozata

 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) számú kormányrendelet alapján az alábbi döntést hozom:

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve a következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 16. napjától

 

a Szepes Gyula Művelődési Központ (Alsó utca 9.) és tagintézményei,

a Csuka Zoltán Városi Könyvtár (Hivatalnok utca 14.) és fiókkönyvtárai és

a Magyar Földrajzi Múzeum (Budai út 4.)

 határozatlan időre történő bezárását elrendelem.

 

A jelen határozat visszavonásig érvényes.

 

Utasítom az érintett intézmények vezetőit, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg, a megfelelő tájékoztatást rendeljék el.

 

Határidő:          a döntés végrehajtására azonnal.

Felelős:            Wolf Katalin, Sebestyénné Majchrowska Ewa és dr. Kubassek János

                        intézményvezetők.

 

 

Érd, 2020. március 16.

 

Dr. Csőzik László s.k.

polgármester

Tovább...