Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

8/2020. (III.18.) polgármesteri határozat rendkívüli szünet elrendeléséről valamennyi bölcsődei ellátást biztosító intézményben

Érd Megyei Jogú Város polgármesterének

8/2020. (III.18.) számú

határozata

 

 

Magyarország kormányának a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelete, valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III.14.) számú kormányrendelet 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 18. napjától 

 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

42. § (2) bekezdése szerinti, Érd Megyei Jogú Város területén

bölcsődei ellátást biztosító valamennyi intézményben rendkívüli szünetet rendelek el.

 

A jelen határozat visszavonásig érvényes.

Felkérem az óvodavezetőt, a szükséges intézkedéseket és tájékoztatásokat tegye meg, illetőleg rendelje el. 

 

Határidő: a döntés végrehajtására azonnal

Felelős: intézményvezetők

 

Dr. Csőzik László s.k.

polgármester