Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

9/2020. (III.19.) polgármesteri határozat a polgárőrség támogatásáról

Érd Megyei Jogú Város polgármesterének

9/2020. (III. 19.) számú

határozata

 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az Érdi Városi Polgárőr Egyesület (székhelye: 2030 Érd, Fűtő utca 41.) veszélyhelyzettel kapcsolatos tevékenységének finanszírozására 1.000.000, azaz egymillió forint működési célú támogatást nyújtok.

 

A támogatott köteles a támogatott összeg felhasználása során a veszélyhelyzet elhárításával összefüggő tevékenységét a polgármesterrel előre egyeztetett módon, az ő utasításai alapján végrehajtani.

 

Határidő:          a szerződés megkötésére – azonnal.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester.

 

 

Érd, 2020. március 19.

Dr. Csőzik László s.k.

polgármester