A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nevelő-oktató munkát segítő gondozási és nevelési feladatok ellátása,valamint az intézmény helyiségeinek takarítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) valamint az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő köznevelési intézményekben foglakoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 35/3013.(XI. 7.) önkormányzati rendelete alapján éves Caffeteria -juttatás az irányadók az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         8 Általános, óvodai dajka képesítés megléte,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Szakmunkásképző intézet, óvodai dajka képesítés megléte,

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű precíz, pontos munkavégzés,

•         Kiváló szintű kommunikációs készség,

•         Kiváló szintű megbízhatóság,

•         Kiváló szintű együttműködési készség,

•         Kiváló szintű gyermekközpontúság,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Kiváló szintű precíz, pontos munkavégzés

•         Kiváló szintű szakmai tudás

•         Kiváló szintű kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         3 hónapnál nem régebbi, közalkalmazottaknak szóló erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okiratok másolatai,fényképes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái címére történő megküldésével (2030 Érd, Edit utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 565/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.

•         Elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira részére a kincses@erd.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Intézményvezető döntése alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.