A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 3-7 éves gyermekek nevelése-oktatása,minden olyan feladat, melyet a Köznevelési törvény az intézményi dokumentumok és a munkaköri leírás a munkakörre előír.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Érd Megyei Jogú város fenntartásában működő köznevelési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 35/2013. (XI. 7) önkormányzati rendelete alapján éves caffetéria juttatás és egyéb minősítési pótlék az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Óvodapedagógus,

•         3 hónapnál nem régebbi, közalkalmazottaknak szóló erkölcsi bizonyítvány

•         Végzettséget igazoló okiratok másolatai

•         Fényképes szakmai önéletrajz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

       

•         Rugalmasság a munkavégzés helyét illetően

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Kiváló szintű gyermekközpontúság

•         Kiváló szintű precíz, pontos munkavégzés

•         Kiváló szintű megbízhatóság

•         Kiváló szintű kommunikációs készség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái címére történő megküldésével (2030 Érd, Edit utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 257/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Lehóczky Anna Elvira részére a kincses@erd.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kincsesovoda.hu honlapon szerezhet.