A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapszichológus feladatok ellátása. Óvodapedagógusokkal, szülőkkel konzultáció. Gyermekek megfigyelése csoportban, szükség esetén pszichés megsegítése. A részletes óvodapszichológiai feladatokat a 2011.évi CXC.törvény a nemzeti köznevelésről és a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 132.§ valamint a 15/2013.(II.26) EMMI rendelet szabályozza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő köznevelési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 35/2013.(XI.7) önkormányzati rendelete alapján éves Cafetéria-juttatás az irányadók az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, óvodapszichológus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Egyetem, óvoda pszichológus,

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű precíz, pontos munkavégzés,

•         Kiváló szintű gyermekközpontúság,

•         Kiváló szintű kommunikációs készség,

•         Kiváló szintű megbízhatóság,

•         Kiváló szintű együttműködési készség,

•         Kiváló szintű rugalmasság,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. január 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái címére történő megküldésével (2030 Érd, Edit utca 3 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 576/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapszichológus.

•         Elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira részére a kincses@erd.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 10.