ÁLLÁSPÁLYÁZAT
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
anyakönyvvezető
Munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

  • Anyakönyvvezetői munkakörbe tartozó születéssel, házasságkötéssel, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéssel, halálesettel, névváltozási ésnévmódosítási ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása
  • vezeti a jogszabályok alapján a nyilvántartásokat,
  • intézi az egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatos ügyeket,
  • családi eseményekkel kapcsolatos ünnepségek lebonyolítása,
  • teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok felvétele

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Érd
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A jogállásra, az ill. megállapítására és a juttatásokra a Kttv., valamint ÉMJV Polg. Hiv. Közszolg. Szabályzata az irányadó. Pályázathoz csatolni kell: pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. Kinev. feltétele a Kttv. 42. § (1) bek. szerinti 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi biz. Próbaidőre a Kttv. 46. §- ban foglaltak az irányadók. Pályázatok benyújtása e-úton: szemelyzeti@erd.hu mail címre,tárgyban feltüntetve 14/ERD-189-28/2023. ikt.

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság


Elvárt végzettség/képesítés:
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 45363
Intézményi iktatószám: 14/ERD-189-28/2023
- 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, 29/2012. (III.7.) Korm. rend. 1. melléklet 25. pont szerinti I. besorolási osztályhoz előírt szakképzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
- 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése szerint.


Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
Egyéb pályázati előnyök:
- hatósági munkakörben szerzett gyakorlat
- közigazgatási szakvizsga
- informatikai ismeretek


A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- motivációs levél
- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
- Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata


A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.08. 00:00
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.12.15. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.erd.hu, Érdi Újság, facebook-ÉMJV Önk.
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.01.02.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.11.20