ÁLLÁSPÁLYÁZAT ÉRDI KINCSES ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI
pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében
Óvodapedagógus
Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A 3-7 éves gyermekek nevelése-oktatása, minden olyan feladat, melyet a Köznevelési törvény az intézményi dokumentumok és a munkaköri leírás a munkakörre előír.
Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás
FEOR besorolás: 2432 Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus
Betöltendő   állás   munkakörének   szakterülete   (munkakörcsalád):   Emberi
erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Érd
Álláshirdető szervezet bemutatása: Az intézmény és tagóvodáinak bemutatása a www.kincsesovoda.hu honlapon található.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az illetmény és a juttatások megállapításának szabályait a Púétv 2023.évi LII törvény valamint a 401/2023 Puétv. Vhr tartalmazza. A pályázatok benyújtásának módja: -Postai úton, az Érdi Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Edit utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens. Elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira részére a kincses@erd.hu E-mail címen keresztül.


Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
-    Büntetlen előélet
-    Cselekvőképesség
-    Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Elvárt végzettség/képesítés:
 
-    6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, m.n.s., Óvodapedagógus

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 0 Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 0 Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
-    óvodapedagógus diploma

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:
-    Szövegszerkesztő (pl. Word) - Alapszint
-    Táblázatkezelő (pl. Excel) - Alapszint

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
-    Probléma-megoldó készség (alap)
-    Kommunikációs készség (alap)
-    Konfliktus-kezelés (alap)
-    Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)
-    Határidők betartása (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
-    motivációs levél
-    Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
-    Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
-    végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.21. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázók,
lehetőséget kapnak a szóbeli meghallgatásra.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.28. 00:00
A  pályázati  kiírás  további  közzétételének  helye:  Érdi  újság,  Érd  MJV  honlapja, www.kincsesovoda.hu 
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.07.01.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.05.24.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 65208 
Intézményi iktatószám: 249/2024