ÁLLÁSPÁLYÁZAT
ÉRD VÁRMEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
hagyatéki ügyintéző
Munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény alapján a hagyatéki eljárások jegyzői szakaszának lefolytatása, póthagyatéki eljárások
előkészítése, hagyatéki leltár felvétele, helyszíni leltár készítése, közjegyzők részére továbbítása. Megkéri az adó-és érték bizonyítványt.
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános (hivatali), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Érd
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A jogállásra, az ill. megállapítására és a juttatásokra a Kttv., valamint ÉMJV Polg. Hiv. Közszolg. Szabályzata az irányadó. Pályázathoz csatolni kell: pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. Kinev. feltétele a Kttv. 42. § (1) bek. szerinti 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi biz. Próbaidőre a Kttv. 46. §- ban foglaltak az irányadók. Pályázatok benyújtása e-úton: szemelyzeti@erd.hu  mail címre, tárgyban feltüntetve 14/ERD-189-2/2023. ikt.

Feltételek, Előnyök


Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  • Büntetlen előélet
  • Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:
- Középfok, Ismeretlen képzési terület, 29/2012. (III.7.) Korm. rend. 1. melléklet 14. pont szerinti II. besorolási osztály
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
- cselekvőképesség

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Ismeretlen képzési terület, 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléket 14. pontja szerinti I. besorolási osztály

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
Egyéb pályázati előnyök:

- hatósági munkakörben szerzett gyakorlat
- közigazgatási szakvizsga
- informatikai ismeretek
- ingatlan értékbecslői képesítés, vagy ezzel egyenértékű egyetemi végzettség


A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
- Probléma-megoldó készség (alap)


A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
- motivációs levél
- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
- adatkezelési nyilatkozat


A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.31. 00:00
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.04.15. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.erd.hu, Érdi Újság, facebook-Érd MJV Önk
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.04.17.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.03.10.