ÁLLÁSPÁLYÁZAT
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
Költségvetési ügyintéző
Munkakör/feladatkör betöltésére

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): kötelezettségvállalások nyilvántartása kontírozási feladatok egyéb könyvelési nyilvántartási feladatok

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):
Közgazdaság/pénzügyi/elemzési
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Érd
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A jogállásra, az ill. megállapítására és a juttatásokra a Kttv., valamint ÉMJV Polg. Hiv. Közszolg. Szabályzata az irányadó. Pályázathoz csatolni kell: pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. Kinev. feltétele a Kttv. 42. § (1) bek. szerinti 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi biz. Próbaidőre a Kttv. 46. §- ban foglaltak az irányadók. Pályázatok benyújtása e-úton: szemelyzeti@erd.hu  mail címre,tárgyban feltüntetve 14/ERD-423-11/2024. ikt.

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság


Elvárt végzettség/képesítés:
Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, Egyéb végzettség, 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont szerinti II. besorolási osztályhoz előírt iskolai végzettség.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:
- 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont szerinti I. besorolási osztályhoz előírt végzettség:
- Informatikai ismeretek
- mérlegképes könyvelői szakképesítés államháztartási szakon.
- Forrás Net integrált pénzügyi rendszer
- Közigazgatási alapvizsga, és/vagy szakvizsga


A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- motivációs levél
- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
- Adatkezelési nyilatkozat
- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata


A pályázat benyújtásának határideje: 2024.04.03. 00:00
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.04.12. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.erd.hu, Érdi Újság
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.04.15.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.03.22.