A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, Érd és Diósd közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő egyének, családok és közösségi csoportok segítése a társadalmi integráció érdekében. A szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatásokról, valamint azok igénybevételének formáiról megfelelő tájékoztatás biztosítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Főiskola, Felsőfokú szociális alapvégzettség, közösségi szociális munkás vagy felsőfokú egészségügyi végzettség mentálhigiénés végzettséggel, viselkedéselemző, pszichológus, bővebben a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklete alapján,
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
Nyilatkozat, amely szerint a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ - Érd címére történő megküldésével (2036 Érd-Érdligeti posta, Pf. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 73/2022, valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
    vagy
  • Elektronikus úton Szakács András részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálása folyamatos! Kérjük ne várjon a pályázati határidő végéig! Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Érdi Újság - 2022. július 06.
Érdi honlap - 2022. június 30.