ÁLLÁSPÁLYÁZAT
SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
terápiás munkatárs
Munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Intézményünk fogyatékossággal élő személyek részére nyújt nappali ellátást és foglalkoztatást.
A terápiás munkatárs főbb feladatai:
• Egyéni és csoportos terápiás foglalkozások tervezése és vezetése
• Az ellátottak fizikai, mentális és érzelmi jólétének támogatása.
• Az intézmény programjaiban és eseményein való aktív részvétel.
• Szükség esetén gondozási feladatok
• A kerámia műhely munkájának segítése.

A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok a jelentkezők, akik tapasztalattal rendelkeznek fogyatékos személyekkel végzett munkában, van terápiás tapasztalatuk.(Szakképesítési követelmény: a 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete alapján )

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy
FEOR besorolás: 3511 Szociális segítő
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Érd

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint az e törvény végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet az irányadó. Munkába járás költségtérítése a 39/2010.(II.26.) Korm. rendelet szerint, valamint "cafeteria" és munkaruha juttatás a fenntartó, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 17/2008. (III.28.) rendelete alapján.

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 72480
Intézményi iktatószám: 460/2024/M
- Cselekvőképesség
- Erkölcsi bizonyítvány
- Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Elvárt végzettség/képesítés:
- 5. Felső középfokú szakképesítés emelt szintű szakképesítés,
szakképesítés-ráépülés szakképesítés felsőfokú szakirányú szakképzettség technikusi szakképzettség , Szociális munka és tanácsadás, Szociális munka, gyógypedagógia területén szerzett közép vagy felsőfokú végzettség

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
- motivációs levél
- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány


A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.26. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: A pályázat benyújtható elektronikus úton Bános Beatrix részére a munkaugy@szocgond.hu  e-mail címre. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.07.31. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: Szociális Gondozó Központ honlapja, Érdi
Újság, erd.hu, erdmost.hu,
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.01.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.07.01.