A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.                                          

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. számú melléklet 19. pont szerinti Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok: Költségvetési ügyintéző

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • pályázati elszámolások előkészítése;
 • pályázatok pénzügyi kimutatásának naprakész vezetése;
 • kapcsolattartás társirodákkal a pályázatokkal kapcsolatos egyéb teendők tekintetében;
 • beérkező számla kontírozási feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú közgazdasági irányú szakképesítés
 • 3 éves pénzügyi számviteli költségvetési gazdálkodás területén szerzett szakmai gyakorlat 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Pályázati elszámolás területén szerzett szakmai tapasztalat
 • Informatikai ismeretek
 • mérlegképes könyvelői szakképesítés államháztartási szakon,
 • Forrás Net integrált pénzügyi rendszer
 • Közigazgatási alapvizsga, és/vagy szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

 •         Rendszerezett problémamegoldás,
 •         Objektivitás,
 •         Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 •         Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata
 • motivációs levél
 • pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2022. július 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ferencz Judit Közgazdasági Főosztályvezető nyújt, a 23/522-300/257 mellékű telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a Személyzeti Osztály munkatársai részére a szemelyzeti@erd.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         www.erd.hu - 2022. június 19.
 •         Érdi Újság – 2022.
 • facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2022. június 19.