Hirdetmény

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlan hirdetés útján történő értékesítéséről

Az Önkormányzat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 26. §. (3) bekezdés b.) pontja alapján értékesítésre jelöli ki a tulajdonában lévő alábbi érdi ingatlant:

 

 

helyrajzi szám:

minősítés:

cím:

terület:

(négyzetméter)

kikiáltási ár:

(forgalmi érték)

Érd belterület 2020

kivett lakóház, udvar

Érd, Betonozó u. 19.

839

28.600.000,-Ft

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 23/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelete az új helyi építési szabályzat készítésének időszakára, településrendezési feladatai megvalósulásának biztosítása érdekében, a kertvárosias lakóterület (Lke) és településközpont (Vt) övezetekbe tartozó ingatlanokra változtatási tilalmat rendelt el.

A rendelet hatálya nem terjed ki azon tevékenységek esetére, melyek után az építési telken kizárólag és legfeljebb egyetlen új lakóegység marad vagy alakul ki.

A beépítésről bővebb információ a foepitesz@erd.hu email címen kérhető.

Az ingatlan villany és víz közművel rendelkezik.

A részletes tájékoztatást itt olvashatja.

További információk: Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Osztály, telefonszám: +36/ 23/522-362, +36/23/522-397

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - törvényben meghatározott kivételekkel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A szerződést a kijelölt állami szerv (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) részére kell kézbesíteni, akinek a  kézbesítéstől számított 35 napon belül nyilatkoznia kell,  hogy élni kíván-e az államot megillető elővásárlási joggal. A határidő elmulasztása jogvesztő.