A Helyi Építési Szabályzat szerint a 22303/1 hrsz.-ú ingatlan GKSZ-2 övezeti besorolású. A kereskedelmi-szolgáltató rendeltetésen kívül ipari,  raktározási, logisztikai, településgazdálkodási, nem gyermekelhelyezésre és betegápolásra szolgáló egészségügyi, oktatási, szociális, közösségi szórakoztatást szolgáló épületek is elhelyezhetőek rajta, továbbá létrehozható a területén iroda, vendéglátás, szállás jellegű szolgáltatás, parkolóház és üzemanyagtöltő is.

 

Az Lke jellel szabályozott terület-felhasználási egység laza beépítésű, összefüggő kertes, legfeljebb két rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál.

A kertvárosias lakóterület övezetében elhelyezhető épület a lakó rendeltetésen kívül

  1. a) hitéleti,
  2. b) nevelési, oktatási,
  3. c) egészségügyi, szociális rendeltetést is tartalmazhat.

Kertvárosias lakóterületen 1000 m2-nél kisebb telekterületig legfeljebb 1 lakásos lakóépület; 1000 m2 telekterületet elérő, és afeletti teleknagyság esetén legfeljebb 2 lakó rendeltetési egység építhető.


A beépítésről bővebb információ kérhető a foepitesz@erd.hu email címen.

Az ingatlanok közművel nem rendelkeznek, közterületről beköthetők.

 

A részletes információk beszerezhetőségének a helye: Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport, telefonszám: 06/ 23/522-362

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - törvényben meghatározott kivételekkel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A szerződést a kijelölt állami szerv (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) részére kell kézbesíteni, akinek a  kézbesítéstől számított 35 napon belül nyilatkoznia kell,  hogy élni kíván-e az államot megillető elővásárlási joggal. A határidő elmulasztása jogvesztő.