Önkormányzatunk kiemelten fontosnak tartja a helyi lakosok nyugodt pihenéshez fűződő jogának érvényesítését.

 

Az érdi lakosok, és a városvezetés közös érdeke, hogy városunkban a lakosoknak az év minden napján a nyugodt pihenésük biztosítva legyen.

 

Sajnálatos módon a nyári időszakban fokozott problémát jelentenek a különböző zajjal járó tevékenységek, amelyeket általában a kert- és ingatlanfenntartási munkálatok, a fűnyírás, a gallyazás, a barkácsolás és egyéb olyan munkálatok okozzák, amelyek a lakosok nyugalmát megzavarják.

 

Erre tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 61/2009. (X.16.) önkormányzati rendeletben foglaltak betartására.

 

Az ingatlanon zajhatással járó kertépítési, kert- és ingatlanfenntartási tevékenységeket az alábbi időpontokban végezhetőek:

 

hétköznapokon 8:00 és 19:00 között;

szombaton és munkaszüneti napokon 9:00 és 12:00 között.

 

Ezen időszakokon kívül kizárólag az azonnali veszély vagy baleset elhárítási munkavégzés engedélyezett, minden más esetben tiltja a jogszabály.

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a fentiek megsértése esetén a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI. 7.) számú önkormányzati rendelet alapján bírság kiszabásának van helye.

 

A bírság összege helyszíni bírság esetén 50.000,- Ft-ig terjedhet, illetve természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 1.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendeletben foglaltakat – mindannyiunk békés együttélése, és nyugodt pihenése érdekében – tartsák be!

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

jegyző