Mint Önök előtt is ismert, 2022. évben kerül sor az országgyűlési képviselők választására, és várhatóan ugyanezen a napon több kérdésben népszavazás megtartására is.

A választások helyi lebonyolításához várjuk

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOKBA

a választójoggal rendelkező tagok és póttagok jelentkezését.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 17. § (1) bekezdés a) pontja szerint a szavazatszámláló bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.

Fentiek értelmében a szavazatszámláló bizottság választott tagja lehet minden,a központi névjegyzékben szereplő, Érd Megyei Jogú Városban lakcímmel rendelkező választópolgár, akivel szemben a Ve. 18. § (1) és (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn. (Lásd: Jelentkezési lap Érd Megyei Jogú Város szavazatszámláló bizottságába és nyilatkozat összeférhetetlenségről 2. oldal.)

A Ve. 33. § (4) bekezdés a) pontja értelmében a szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása a következő országgyűlési választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart, azaz 4 évre szól! Ez azt jelenti, hogy a korábbi bizottsági tagok megbízatása lejár, tehát nekik is újból jelentkezni szükséges, amennyiben részt kívánnak venni a munkában.

A szavazatszámláló bizottság választott tagját a jegyző javaslatára a Közgyűlés választja meg.

Kérem, hogy aki az ismertetett feltételek alapján szívesen részt venne a választások helyi lebonyolításában, az Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában (Polgármesteri Hivatal 2030 Érd, Alsó u. 1. I. emelet 111. szoba) működő Helyi Választási Irodánál a szavazatszamlalo@erd.hu e-mail címen, postai úton, vagy személyesen – ügyfélfogadási időben – jelentkezzen a jelentkezési lap és összeférhetetlenségi nyilatkozat kitöltésével legkésőbb 2022. január 31. napjáig. A jelentkezési lap letölthető a honlapról, vagy átvehető a Polgármesteri Hivatal főépületének portáján is, illetve ugyanitt a kihelyezett gyűjtődobozban leadható. (Kérem, amennyiben e-mailben adja le jelentkezését, az eredeti aláírt példányt a Polgármesteri Hivatal Főportáján lévő gyűjtődobozba a megadott határidőig szíveskedjen elhelyezni.)

A jelentkezési lap leadása nem jelenti a jelentkező automatikus megválasztását, illetőleg részvételét a szavazatszámláló bizottsági munkában.

Ha megválasztására, beosztására sor kerül, az Ön által megadott elérhetőségeken (elsősorban e-mailben) a Választási Iroda tagja értesíteni fogja.

Amennyiben további kérdése van, a  06/23/522-300/201. melléken, vagy a 06/23/522-374 telefonszámon állunk szíves rendelkezésére!

Jelentkezését előre is köszönjük!

 

 

     HVI vezető