Tisztelt Érdi Választópolgárok!

Mint Önök előtt is ismert, 2024. június 9-én kerül sor az európai parlamenti képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választására.

A választások helyi lebonyolításához várjuk

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOKBA

PÓTTAGOK

jelentkezését.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 17. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a szavazatszámláló bizottság póttagja csak Érd Megyei Jogú Városban lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet, akivel szemben a Ve. 18. § (1) és (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn.

A póttagoknak a szavazatszámláló bizottságok munkájába való bevonására a választási bizottság választott tagja megbízatásának megszűnése esetén (például lemondás, elhalálozás), illetve a Ve. 24. §-ában foglalt esetekben kerül sor (szavazatszámláló bizottság tagjainak kiegészítése, amennyiben a tagok száma az öt főt nem éri el, vagy a mozgóurnát igénylő választópolgárok száma, valamint a kijelölt szavazókör névjegyzékében szereplő választópolgárok száma alapján indokolt). 

A választások törvényes lebonyolítása érdekében a póttagok megválasztása elmaradhatatlanul szükséges.

 

A szavazatszámláló bizottság póttagját a Helyi Választási Iroda vezetőjének javaslatára a Közgyűlés választja meg.

 

Jelentkezési lap az alábbi módon szerezhető be:

- átvehető a Polgármesteri Hivatal, Alsó utca 1. szám alatti épülete földszinti portaszolgálatán,

- letölthető a városi honlapról (lásd az oldal alján, kapcsolódó anyagok között),

- igényelhető a szavazatszamlalo@erd.hu e-mail címen.

Kérem, hogy aki az ismertetett feltételek alapján szívesen részt venne póttagként a választások helyi lebonyolításában, az eredeti aláírással ellátott jelentkezési lapot levélben: Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodájához a 2031 Érd, Postafiók 31. címre, vagy személyesen: a Polgármesteri Hivatal, Alsó utca 1. szám alatti épülete földszinti portaszolgálatánál elhelyezett gyűjtőládába juttassa el. A jelentkezési lap elektronikus aláírással ellátva a szavazatszamlalo@erd.hu e-mail címre is benyújtható. A jelentkezésnek legkésőbb 2024. május 28-ig meg kell érkeznie.

Amennyiben további kérdése van, a  06/23/522-300/201 melléken, vagy a 06/23/522-374 telefonszámon állunk szíves rendelkezésére!

Jelentkezését előre is köszönjük!

 

 dr. Feik Csaba

     HVI vezetője