Megfizetésük határideje minden évben március 15-i határidő mellett volt esedékes. Ezt először saját hatáskörünkben március 31-i módosítottuk.

Azonban azt kellett tapasztalnunk, hogy az a központi rendszer (ASP), mely a települések helyi adónemeinek értesítő leveleit és ezek postai úton történő továbbítását hivatott ellátni, olyan gyermekbetegségekkel küzd, melyek okán sok érdihez a mai napig nem érkezett meg a helyi adónemeket részletező elszámoló levél, pláne a befizetéseket lehetővé tevő csekk. A legtöbbünkhöz pedig késve.

Mivel ezekben a vészterhes időkben városvezetésünk különösen fontos feladata a lakók megsegítése, így arra kértem Jegyző asszonyt, értesítse az Államkincstárt arról, hogy városunk

A HELYI ADÓK BEFIZETÉSÉNEK HATÁRIDEJÉT

2020. ÁPRILIS 30-I

HATÁRIDŐRE MÓDOSÍTJA.

Tudniuk kell, hogy sem a Kormány, sem a NAV nem módosította eddig az esedékes adófizetési határidőket, és főleg nem hozott olyan intézkedést, mely az adófizetési kötelezettség alól az állampolgárokat mentesítené.

Ahogyan sokan tapasztalhatták, mi, itt helyben igyekszünk mindenben segíteni, megoldani a keletkező problémákat. Sajnálatos módon azonban mindeddig a Magyar Államtól, a Kormánytól semmilyen konkrét segítséget nem kaptunk, de még ígérettel sem rendelkezünk arra nézve, hogy védekezés költségeit utólag, központi forrásokból fedeznék. Reméljük, ebben lesz változás, de addig is javaslom, a helyi adók megfizetésére vonatkozó kötelezettségünkre tekintsünk úgy is, mint a szolidáris, a közösségért való tenni akarás és a közösségvállalás körébe tartozó cselekedetre.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a város költségvetésének vis maior előirányzata 10 millió forintot tartalmaz; jelenleg ebből fedezzük a védekezés költségeit. Ameddig ez tart, addig nem kell hozzányúlnunk a tartalékainkhoz, vagy módosítanunk a költségvetésünket.

Csőzik László polgármester