A támogatás igénylésére a rendkívüli települési támogatás - természetbeni nyomtatvány elérhető

  • papír alapon

a Polgárok Háza Ügyfélszolgálatán – munkaidőben

a Polgármesteri Hivatal Humán Irodáján – ügyfélfogadási időben

A kérelmet

  • postai úton,
  • ügyfélkapun keresztül (E-papír szolgáltatással - https://epapir.gov.hu/), valamint
  • e-mailben, elektronikus aláírással ellátva (az ingyenes AVDH szolgáltatáson keresztül  

https://niszavdh.gov.hu/index;jsessionid=5DE25E53C2CCD052F74A31F179D77592.route2)

az onkormanyzat@erd.hu e-mail címre, vagy

  • személyesen lehet benyújtani.

A kérelemhez az alábbi igazolásokat kell benyújtani:

  • a családban élők (a kérelem benyújtását megelőző hónapról) jövedelem igazolása,
  • 16. életévét betöltött gyermek esetén iskolalátogatási igazolás
  • nagykorú gyermek esetén tanulói jogviszony igazolása  

 

(Települési támogatás - pénzbeli)