ÉRD NYÁRI TÁBOR TÁJÉKOZTATÓ

 

Helye: Érdi Bolyai János Általános Iskola (2030 Érd, Alsó u. 80.)

Ideje: 2024. június 24 - 2024. augusztus 16.

Szervező: Szociális Gondozó Központ       

A táborvezető elérhetősége a tábor ideje alatt: 06-20/407-0178

A tábor nyitva tartása: 8-16 óráig    Ügyelet:7-8 óráig és 16-17 óráig

 

Kirándulás napján a táborba érkezés időpontja: legkésőbb 7.45 perc (késés esetén gyermeket a táborba nem tudunk fogadni!)

Jelentkezés módja: Az Intézményi Gondnokságon elsősorban e-mailben (tabor@erd.hu) vagy személyesen.

Kizárólag az első osztályt már elvégzett tanulók jelentkezhetnek, befejezett 6. általános iskolai osztályig. (7-12 év közötti gyermekek)

Ugyanazon gyermek maximum 3 hét időtartamra jelentkezhet, melytől a táborvezető a szabad férőhelyek függvényében, valamint különleges méltánylást érdemlő indok alapján eltérhet.

A jelentkezést a térítési díj befizetésének időrendi sorrendjében fogadjuk el.

Térítési díj befizetése: A jelentkezéssel egyidejűleg az Intézményi Gondnokságon, illetve átutalással. Átutalás esetén kérjük a gyermek nevét és a turnust a közlemény rovatba feltüntetni szíveskedjenek. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük lehetőség szerint átutalással szíveskedjenek fizetni.

 

Intézményi Gondnokság címe:

2030 Érd, Budai út 14.

Telefonszám:

06-23-521-164, 06-23-521-166

Bankszámlaszám:

11784009-15440457-00000000 (OTP Bank Nyrt.)

Pénztár nyitva tartás:

hétfő és szerda: 8:00 – 14.00 óráig 

 

Tábori térítési díj:

50.000,- Ft/hét (nem érdi lakosok részére)

25.000,-Ft/ hét (annak, aki teljes térítési díjat fizet az iskolában),

20.000,-Ft/ hét (annak, aki 50 %-os térítési díjat fizet az iskolában),

15.000,-Ft/hét (az iskolában ingyenesen étkezőknek, melyet határozattal igazolni szükséges).

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 42. § (6) bekezdése alapján a szociálisan rászoruló gyermekek esetén lehetőség van a szülő kérelmére a gyermekétkeztetési térítési díjból 50%-os kedvezmény igénybevételére a nyári napközis tábor keretén belül is.

Diétás étkezéssel kapcsolatban érdeklődjön az Intézményi Gondnokságon.

Integráltan oktatható SNI-s gyermekeket is fogadunk táborunkban, de a szakértői véleményt csatolni kell a jelentkezési laphoz.

A tábor teljes időtartama alatt a szervezők fokozott figyelmet fordítanak a fertőtlenítésre és az ÁNTSZ által megszabott óvintézkedések betartására.

Szükséges felszerelés: papírzsebkendő, időjárásnak megfelelő öltözék (zárt cipő, esőkabát, vászonsapka), kulacs/innivaló, megfelelő méretű hátizsák, szúnyog/kullancs riasztó, naptej, sapka/kalap

Lemondás: munkanapokon 10 óráig tudja fogadni az Intézményi Gondnokság a következő napra történő lemondást e-mailben vagy telefonon (tabor@erd.hu, 06-23-521-164, 06-23-521-166).

Szándékos károkozás esetén a szülőt/gondviselőt anyagi felelősség terheli.

A gyermek személyes tárgyaiért nem vállalunk felelősséget!