Tisztelt Lakosok!


A kedvezményes árú többletgázmennyiség igénybevételéhez szükséges jegyzői hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatos szabály - az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII.21) Korm. rendelet- 2023. január 10-ei hatállyal módosult.
A módosítás következtében jegyzői hatáskörben az ingatlan rendeltetési egységek számáról 8 napon belül kiadott hatósági bizonyítvány alapján a többgenerációs együtt élő családok kedvezményesen vehetik igénybe a többlet gázfogyasztást, amennyiben az ingatlanban egy mérőóra van felszerelve, de az adott címen több rendeltetési egység található.

A módosítás értelmében 2023. január 10-től a kérelmezett ingatlan esetében a következő feltételeknek kell megfelelni:

  • a lakásoknak nem kell önálló bejárattal rendelkezniük és műszakilag sem kell elválasztani a lakásokat egymástól, ha a 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesz;
  • önálló mérési ponttal (felhasználási hellyel) rendelkező társasházi albetéten belül több (de legfeljebb négy) lakás esetén is be lehet nyújtani a kérelmet;


Társasházi albetét esetén a kérelemhez csatolni kell az alapító okiratot is.
Fontos, hogy a lakások megfeleljenek a vonatkozó 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet (OTÉK) 105. §-a szerint az országos építési előírásoknak.

Ezzel összefüggésben külön felhívjuk a figyelmet a lakás nappalijára előírt minimum 2,5 méteres belmagassági előírásra, melynek hiánya esetén a kérelem elutasításra kerül.
A jogszabály módosítására tekintettel újra benyújthatják kérelmüket azok is, akiknek az ingatlana a jogszabályváltozást követően már megfelel a vonatkozó előírásoknak. Ez esetben kérjük az elutasító döntés iktatószámának feltüntetését az új kérelmen.

Javasoljuk, hogy a földgázszolgáltató által kiállított közüzemi számlán található adatokkal megegyezően töltsék ki a kérelmet, mert a szolgáltatók kívánalmairól, formai előírásairól nincs tudomásunk.


Az OTÉK 105.§-a alapján lakásnak minősül:
„105. § (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé
a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl.élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).
(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű,fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.
(3) *
A 30 m2 -t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2 -nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.
(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell."

 

Tisztelettel


Dr. Feik Csaba
 jegyző