Tisztelt Érdi Polgárok!

 

Városunk jegyzője – a 345/2022. (IX.09.) számú kormányrendelet alapján – kérelemre hatósági bizonyítványt adhat ki a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanok lakóinak a lakás rendeltetési egységek számáról annak érdekében, hogy ezek a fogyasztói közösségek is jogszerűen vehessék igénybe a kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

A kedvezményt azok a fogyasztói közösségek is igénybe vehetik, akik olyan nagy házban, ikerházban, osztatlan közös tulajdonú ingatlanban stb. élnek, ahol legfeljebb négy egymástól elkülönülő (azaz önálló) lakóegység található, de csak egy közös gázóra van.

Hatósági bizonyítvány kiadására szolgáló KÉRELMET ITT TALÁLJA!

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy

  1. a kérelmezett ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;
  2. a kérelmezett ingatlanban 2–4, a jogszabályi feltételeknek megfelelő lakás rendeltetési egység található, azaz a lakás rendeltetési egységek külön-külön megfelelnek a lakás jogszabályban meghatározott feltételeinek, s rendelkeznek lakóhelyiséggel, főzőhelyiséggel, egészségügyi helyiséggel, közlekedő helyiséggel. Lásd az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. §-át, amelyet mellékeltünk a tájékoztatóhoz.

Az eljárási határidő: a kérelem beérkezését követő 8. nap.

A hatósági bizonyítvány iránti kérelmet a lakossági fogyasztó nyújthatja be.

A kérelemben kérjük szerepeltetni a személyes adatokat (név, cím, születési hely és idő, anyja neve, értesítési cím, elérhetőség – e-mail, telefonszám), az ingatlanra vonatkozó adatokat (cím, helyrajzi szám) és azt, hogy az ingatlanban mennyi önálló lakás rendeltetési egység található, s a kérelemhez mellékelt nyilatkozat kitöltésével arról is, hogy azok megfelelnek az OTÉK lakásra vonatkozó feltételeinek.

Ez utóbbi azért fontos, mert a Kormányrendelet előírja, hogy ha egy későbbi kormányhivatali hatósági ellenőrzés azzal az eredménnyel zárulna, hogy a kedvezmény jogosulatlanul lett igénybe véve, a kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell elszámolni és megfizetni.

A kérelem benyújtásának módja:

  • személyesen,
  • postai úton,
  • ügyfélkapus hozzáféréssel a https://epapir.gov.hu/ weboldalon (témacsoport: „egyéb”, ügytípus: „egyéb”, címzett: „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata”), a kitöltött kérelmet minden esetben csatolni szükséges!
  • e-mail útján, a foldgazbizonyitvany@erd.hu címre, ebben az esetben feltétlenül kérjük a kérelmet elektronikus aláírással ellátni a https://magyarorszag.hu/avdh  weboldalon, majd az aláírt dokumentumot az e-mail üzenethez mellékelni.

Kérjük, hogy egyszerű, aláírás nélküli, e-mail útján küldött kérelmet ne nyújtsanak be, mert az nem felel meg az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény előírásainak (17. § (1) bekezdés)!

A kérelem beadásának megkönnyítése érdekében közzétesszük a kérelem mintáját és a hozzá tartozó nyilatkozatot, amelyben szerepel az, hogy az ingatlanban lévő egységek megfelelnek a lakás jogszabályban meghatározott feltételeinek.

A kérelemhez tartozó nyilatkozatot kérjük körültekintően, a valós adatoknak megfelelően kitölteni, erre a törvényi előírás kifejezetten felhívja a nyilatkozattevő figyelmét: „Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat - ide nem értve, ha vele szemben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 66. § (2) bekezdésében vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn -, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.”

 

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

A leggyakrabban felmerülő kérdésekre a válaszokat pedig itt találja: GYIK