Érd Megyei Jogú Város

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

TELEFONKÖZPONT: (23) 522-300

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: (23) 522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Pályázatok, álláshirdetések

Egészségügyi Keret

2019. ápr. 02.
P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottsága a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) számú rendeletben foglaltak alapján pályázatot hirdet az Önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek részére.

(Civil szervezet: a civil társaság, a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület és az alapítvány.)

 

T á m o g a t á s i   f e l t é t e l e k

 

 Egészségügyi Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek és közösségek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:

 

 • Érd Megyei jogú Város lakossága egészségi állapotának megőrzését, javítását célzó programok megvalósítása;
 • egészséges életmódra, egészségmegőrzésre nevelő, szenvedélybetegség ellenes valamint prevenciós, szemléletmód-váltást elősegítő programok rendezése, illetve azokon való részvétel.
Tovább...

Közrendvédelmi Keret

2019. ápr. 02.

Pályázati felhívás

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közrendvédelmi Bizottsága a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: rendelet) foglaltak alapján pályázatot hirdet az Önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek részére.

(Civil szervezet: a civil társaság, a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület és az alapítvány.)

A Közrendvédelmi Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:

Érd Megyei Jogú Város területén a közrend javítása, közlekedés fegyelme és bűnmegelőzés hatékonyabbá tétele érdekében szervezett rendezvények, akciók megvalósítása.

 

Tovább...

Kulturális keret

2019. ápr. 02.

Pályázati felhívás

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Köznevelési és Művelődési Bizottsága - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján - pályázatot hirdet az önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek részére.

(Civil szervezet: a civil társaság, a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület és az alapítvány.)

A Kulturális Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:

 

 1. Érd Megyei Jogú Városban hagyománnyal bíró vagy hagyományteremtő céllal megvalósuló fesztiválok, rendezvények szervezése vagy azokhoz való aktív kapcsolódás,
 2. Érd Megyei Jogú Városban kulturális, művészeti események, kiállítások rendezése, kiadványok készítése,
 3. nemzetiségi, kisebbségi hagyományőrző programok, események rendezése,
 4. oktatási, nevelési célú városi rendezvények vagy rendezvénysorozatok szervezése és lebonyolítása.
Tovább...

Sport és Ifjúsági Keret

2019. ápr. 02.

Pályázati felhívás

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Sport és Ifjúsági Bizottsága a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján pályázatot hirdet az Önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek részére.

(Civil szervezet: a civil társaság, a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület és az alapítvány.)

A Sport és Ifjúsági Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:

 • ifjúsági korosztály számára legalább havi rendszerességgel közösségi

      összejövetelek, klubok programjainak szervezése,

 • ifjúsági- és gyermeksport rendezvények szervezése, versenyeken való részvétel,
 • szorgalmi időszakon kívüli programok megvalósítása (hétvégi, szabadidős,

      szünidei stb.)

 • gyermek- és ifjúsági táborok szervezése, azokon való részvétel,
 • fogyatékkal élők részére szervezett sport és szabadidős rendezvények megtartása.
Tovább...

Szociális Keret

2019. ápr. 02.

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján pályázatot hirdet az Önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek részére.

(Civil szervezet: a civil társaság, a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület és az alapítvány.)

 

T á m o g a t á s i   f e l t é t e l e k

 

Szociális Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:

a) a szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását, szociálisan hátrányos helyzetű személyek társadalomba való integrálódását célzó programok, akciók megvalósítására,

b) a szociális ellátás alanyai részére szervezett rendezvények megtartására, ilyen rendezvényeken való részvételre.

Tovább...