A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kemény-, félkemény, és puhafedeles könyvek kötése és javítása; folyóiratok kézi kötése; újrakötése, helytörténeti anyagok spirálozása, bekötése, kasírozása. A könyvtár tevékenységével összefüggő anyagok készítése, nyomtatványok, kiadványok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Emelt szintű szakképesítés, könyvkötő,

•         könyvkötő - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz • szakmai bizonyítvány • erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sebestyénné M. Ewa, ill. Nida Judit nyújt, a +36 23 365-470 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Sebestyénné M. Ewa részére a sebestyenewa@csukalib.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Érdi Újság - 2019. július 17.

•         

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csukalib.hu honlapon szerezhet.