Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Hivatalnok utca 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szervezeti egységvezető irányítja és ellenőrzi a fogyatékos személyek rehabilitációs intézményének szervezeti munkáját.Bővebben 1/2000(I.7)SzCsM rendelet határozza meg.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

?         Főiskola, bővebben: 1/2000(I.7)SzCsM 3. számú melléklet,

?         szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

?         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

?         Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Galambosné Póder Mária nyújt, a 0623/520-362 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

?         Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ - Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Emma utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/605/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Szervezeti egységvezető.

?         Elektronikus úton Galambosné Póder Mária részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen keresztül

?         Személyesen: Galambosné Póder Mária, Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 7. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt szakirányú főiskolai vagy egyetemi diplomával lehetséges. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

?         Érdi Újság - 2018. december 19.