Érd Megyei Jogú Város

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Pályázat - Karbantartó munkakör betöltésére

Érdi Kincses Óvoda

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Érdi Kincses Óvoda
Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái

kertész-karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Edit utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Karbantartási feladatok ellátása, a játszóudvar és a kert folyamatos gondozása, tisztán tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Érd Megyei Jogú város fenntartásában működő köznevelési intézményekben foglakoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 35/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelete alapján éves caffeteria juttatás az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Szakmunkásképző intézet,

•         magyar állampolgárság

•         büntetlen előélet,

•         cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         jogosítvány, és saját gépkocsi

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű precíz pontos munkavégzés,

•         Kiváló szintű megbízhatóság,

•         Kiváló szintű rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         három hónapnál nem régebbi közalkalmazottaknak szóló erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okiratok másolatai,fényképes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Érdi Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Edit utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 315/2021 , valamint a munkakör megnevezését: kertész-karbantartó.

vagy

•         Elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira részére a kincses@erd.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Intézményvezető döntése alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Érdi Újság

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.erd.hu honlapon szerezhet.